Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19

Bron: Ministerie van I&W      Status: Gepubliceerd

De achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna. Hierbij wordt breed gekeken naar verkeersafwikkeling, reisgedrag, milieu en vervoermiddelen.

Meest recente versie: 23 september 2020

Kenmerken


Type maatregel(en)

  • Communicatie
  • Toezicht en Handhaving

Waar in de openbare ruimte?

  • Bevoorraden
  • Ov-halte/station
  • Parken
  • Parkeren

Soort gebruik

  • Verplaatsen

Publicaties

1

Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19

Voor deze rapportage wordt data en kennis binnen en buiten het departement benut om een zo volledig mogelijk overzicht te geven. De gebruikte bronnen worden op de slides vermeld.

Bekijk maatregel publicatie
2

Eerdere versie: 16 september 2020

Bekijk maatregel publicatie
3

Eerdere versie: 9 september 2020

Bekijk maatregel publicatie