Checklist ‘Parkeren in de 1,5 meter samenleving’

Bron: Spark      Status: Gepubliceerd

COVID-19 zorgt ervoor dat met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe wordt er binnen het parkeren vormgegeven aan de 1,5-metermaatschappij, welke aanpassingen zijn noodzakelijk? De nieuwe 1,5-metersamenleving vraagt aanpassingen van ons gedrag, maar ook van de omgeving waarin we verblijven. Dat geldt ook voor parkeerlocaties.

Kenmerken


Type maatregel(en)

  • Communicatie
  • Fysieke aanpassingen
  • Toezicht en Handhaving

Waar in de openbare ruimte?

  • Fietsen
  • Parkeren

Soort gebruik

  • Verblijven
  • Verplaatsen

Publicaties

1

Checklist ‘Parkeren in de 1,5-metersamenleving’

Spark heeft een checklist opgesteld, die voor beleidsmakers en beheerders van parkeerlocaties als afwegingskader kan dienen bij het nemen van korte termijn maatregelen. Aan de hand van de customer journey van de klant naar 3 verschillende tussenstations (fietsenstallingenstraatparkeren en parkeergarages), doen we suggesties voor maatregelen die je kunt nemen om de parkeerder in staat te stellen de 1,5-meterregel zo goed mogelijk toe te passen.

Bekijk maatregel publicatie