Handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’

Bron: Retailagenda      Status: Gepubliceerd

Het wordt weer drukker in winkelstraten en winkelgebieden. Om het bezoek aan een winkelgebied veilig te laten verlopen, heeft de Retailagenda in samenwerking met haar partners de Handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’ opgesteld. Hierin staan richtlijnen om ondernemers, vastgoedexploitanten, handhavers en gemeenten te helpen om verantwoord bezoek aan winkelgebieden te bevorderen. Met een goede aanpak kan het winkelend publiek zich welkom en veilig voelen.

Kenmerken


Type maatregel(en)

 • Fysieke aanpassingen
 • Toezicht en Handhaving

Waar in de openbare ruimte?

 • Bevoorraden
 • Winkeltoegang

Soort gebruik

 • Vermarkten

Publicaties

1

Verantwoord bezoek winkelgebieden

Deze handreiking VERANTWOORD BEZOEK WINKELGEBIEDEN is vooral geschreven voor winkelgebieden waar het organiseren van de overgang tussen de winkels (via straten, gangen en pleinen) specifieke aandacht vraagt, aangezien de bezoekers elkaar hier het meest fysiek ontmoeten en de kans bestaat het naleven van de 1,5 meterafstandregel in het gedrang kan komen. Denk hierbij
aan:

 • Winkelstraten in binnensteden, dorpen en kernen. Deze gebieden zijn vaak historisch
  gegroeid als winkelgebied.
 • Winkelcentra, overdekt of niet overdekt. Dit zijn gebieden die planmatig ‘gebouwd’ zijn en
  gemanaged worden als winkelgebieden. Denk hierbij aan de vele wijkwinkelcentra of grote
  winkelcentra voor funshopping.

De gedragsregels zijn zo geformuleerd dat deze voldoende ruimte bieden aan iedere gemeente, centrummanager, winkelcentrumeigenaar of ondernemersvereniging om een eigen ‘lokale’ vertaling maken en de regels met betrokken stakeholders verder aan te vullen en in te vullen.

Bekijk maatregel publicatie