Monitor Stedelijke Mobiliteit

Bron: Ministerie van I&W      Status: Gepubliceerd

De monitor stedelijke mobiliteit heeft als doelstelling:
– Inzicht in de ontwikkeling van de stedelijke mobiliteit
– Inzicht in knelpunten en maatregelen op gemeentelijk niveau

Kenmerken


Type maatregel(en)

  • Communicatie
  • Toezicht en Handhaving

Waar in de openbare ruimte?

  • Bevoorraden
  • Fietsen
  • Lopen
  • Ov-halte/station
  • Parkeren

Soort gebruik

  • Verplaatsen

Publicaties

1

In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gebruik gemaakt van beschikbare data over:
– Ontwikkeling auto-, fiets- en OV-gebruik
– Ontwikkeling verkeersongevallen
– Getroffen maatregelen

Er is tevens een achtergrondmonitor (1x per week) en basismonitor (2x per week) beschikbaar die inzicht geven in de landelijke mobiliteitsontwikkelingen ten tijde van de coronacrisis en daarna.

Bekijk maatregel publicatie