Geactualiseerd (27-7): maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving

Bron: CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en GNMI      Status: Gepubliceerd

Langzamerhand komt ook de stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving op gang. Voor onbepaalde tijd zal ook het stedelijke verkeer moeten voldoen aan de RIVM-norm. Op bepaalde locaties zal daar extra ruimte voor nodig zijn. Bovendien komen er nieuwe ruimteclaims voort uit verandering in de vervoerwijze en nieuwe (economische) activiteiten in de openbare ruimte. Veel gemeenten zijn al druk bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke maatregelen om dit in goede banen te leiden.  Om u hierbij te helpen heeft CROW-Fietsberaad we samen met Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en GNMI de notitie “Stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving” opgesteld.

Kenmerken


Type maatregel(en)

 • Communicatie
 • Fysieke aanpassingen

Waar in de openbare ruimte?

 • Fietsen
 • Lopen
 • Parken
 • Parkeren
 • Pleinen
 • Terrassen

Soort gebruik

 • Verblijven
 • Vermaken
 • Vermarkten
 • Verplaatsen

Publicaties

1

Notitie stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving

Deze notitie biedt handreikingen voor gemeenten om de stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving in goede banen te leiden. Deze notitie maakt onderdeel uit van het protocol stedelijke mobiliteit. De nieuwe versie is aangepast op basis van de actuele situatie, nieuwe inzichten en opgedane ervaringen. En er zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over parkeren en deelmobiliteit, openbaar vervoer en evenementen-  en recreatieverkeer.

Bekijk maatregel publicatie