Verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer

Het OV protocol voor veilig en verantwoord werken en reizen in trein, (water)bus, tram en metro.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat      Status: Gepubliceerd

Het protocol gaat in op het hoe het gaat werken als een OV-reis wordt gemaakt en welke maatregelen getroffen worden voor een veilige reis voor reizigers en OV-medewerkers. Wat mogen reiziger en medewerker van elkaar verwachten? Hoe moet iedereen zich gedragen en welke maatregelen worden op stations, haltes en in materieel getroffen? Daarbij is specifiek aandacht voor uitwerking rondom handhaving.

Kenmerken


Type maatregel(en)

  • Fysieke aanpassingen
  • Toezicht en Handhaving

Waar in de openbare ruimte?

  • Ov-halte/station

Soort gebruik

  • Verplaatsen

Publicaties

1

Protocol verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer

Met het protocol is voor vervoerders, OV-personeel, reizigers en maatschappelijke partijen duidelijk hoe en onder welke voorwaarden mensen gebruik kunnen maken van het OV. Daarbij staat de gezondheid en veiligheid van medewerkers en reizigers voorop en is de operationele maakbaarheid uitgangspunt.

Bekijk maatregel publicatie