Druktemonitor Utrecht

De Druktemonitor Utrecht is een online kaart waarop je in één oogopslag kunt zien waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht. Met de monitor, een pilotproject, willen ze bijdragen aan de spreiding van het bezoek aan de provincie, zodat we er ook in deze veranderde omstandigheden verantwoord met elkaar op uit kunnen.

De kaart bevat verschillende locaties waar bezoekers heen gaan voor dagrecreatie. De actuele informatie op de kaart komt van lokale experts, zoals ondernemers in de recreatie- en horecasector, beheerders van recreatieterreinen of toezichthouders. Daarnaast is er een patroon opgenomen van een gemiddelde weekdrukte.

Geactualiseerd (27-7): maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving

Langzamerhand komt ook de stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving op gang. Voor onbepaalde tijd zal ook het stedelijke verkeer moeten voldoen aan de RIVM-norm. Op bepaalde locaties zal daar extra ruimte voor nodig zijn. Bovendien komen er nieuwe ruimteclaims voort uit verandering in de vervoerwijze en nieuwe (economische) activiteiten in de openbare ruimte. Veel gemeenten zijn al druk bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke maatregelen om dit in goede banen te leiden.  Om u hierbij te helpen heeft CROW-Fietsberaad we samen met Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en GNMI de notitie “Stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving” opgesteld.

De coronacrisis en de stad

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Het verdere verloop van de crisis is ongewis en de ernst van de economische en maatschappelijke gevolgen zijn moeilijk in te schatten.

Moeilijk is ook dat iedereen overspoeld wordt door een overvloed aan publicaties over effecten, meningen, verwachtingen en mogelijke beleidsantwoorden. Elke dag komen nieuwe inzichten beschikbaar. Toch moeten de steden beredeneerde keuzes maken voor hun toekomst.

Daarom zijn door Platform31 (in de maand juni) vele inzichten en meningen – als een bewegend doel – geïnventariseerd, geordend, gecategoriseerd en geduid.

Corona en de openbare ruimte: hoe verder?

Nu de eerste coronagolf bedwongen is, is er gelegenheid tot reflectie en vooruitkijken: hoe bracht de openbare ruimte het er vanaf en hoe gaan we de versoepeling in goede banen leiden? Vereniging Stadswerk heeft samen met diverse professionals inzichten en ervaringen verzameld en gedeeld. Een impressie.

Lees hier het hele artikel.

Coronaprotocollen

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op deze website vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen, en daarmee de voor jou relevante afspraken.

Bekijk hier de website.

COVID Mobility Works: worldwide mobility initiatives

COVID Mobility Works is an independent platform dedicated to collecting, synthesizing and sharing mobility initiatives that are keeping the world moving during the COVID-19 pandemic. The goal of this platform is to help policymakers, innovators, researchers and advocates rise to the challenge of creating more resilient, inclusive, and sustainable transportation systems for all.

Monitor bezoekersdrukte Gelderland

In de huidige situatie met de maatregelen in het kader van het Covid19-virus brengen veel Nederlanders de zomerperiode in eigen land door. In combinatie met de 1,5-meterregel levert dat in potentie veel risico op ongewenste drukte op bepaalde toeristische plekken. En niet alleen drukte, maar ook als gevolg daarvan gezondheidsrisico’s en sociale irritatie met alle handhaving gevolgen van dien.

Om deze reden heeft Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen deze Monitor Bezoekersdrukte ontwikkeld.

Bekijk hier de monitor.

Delftse Tegels – Samen ruimte maken

De gemeente Delft heeft een multidisciplinaire groep samengesteld vanuit de organisatie die hebben gewerkt aan het afwegingskader voor de lange termijn. De basis voor dit document was de menukaart van de gemeente Amsterdam. Voor de realisatie van de maatregelen ontbrak er voor hun gevoel een afwegingskader. Ook hebben ze de menukaart van Amsterdam omgezet naar Delft.

Deze documenten bevinden zich nog in conceptfase. Voor vragen hierover kan er contact worden opgenomen bij de gemeente Delft.

VNG dialoog Coronatijd – openbare ruimte

Na aanleiding van de laatste coronaconferentie van minister president Mark Rutte werd Stadswerkdirecteur Maarten Loeffen samen met Syan Schaap,  directeur Event Safety Institute & Crowd Professionals, gevraagd om de consequenties voor gebruik openbare ruimte toe te lichten. 

Samen met gespreksleider Ruben Maes nemen ze in deze VNG dialoog alle aspecten van de openbare ruimte in coronatijd door en maken een doorkijkje naar de toekomst.

Corona en handhaving

Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, heeft de regering noodmaatregelen getroffen. Deze noodmaatregelen zijn sinds 15 maart 2020 door middel van een noodverordening in werking getreden. Evenementen zijn afgelast en veel horecagelegenheden en sportclubs hebben hun deuren moeten sluiten.

De noodverordening wordt door het versoepelen van de maatregelen steeds weer aangepast. Voor handhavers is het van belang om op de hoogte te blijven van de actuele wettelijke regels, dus ook na het versoepelen van de maatregelen. Op deze pagina kunnen handhavers en leidinggevenden van handhavers actuele informatie en praktijkvoorbeelden vinden met betrekking tot de regelgeving en naleving van de coronamaatregelen.

>