Achtergronden monitoring mobiliteit COVID-19

Coronaprotocol voor brede mobiliteitssector

De achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna. Hierbij wordt breed gekeken naar verkeersafwikkeling, reisgedrag, milieu en vervoermiddelen.

Meest recente versie: 21 oktober 2020

Herfst en winter in aantocht: de buitendienst in de 2e coronagolf

Stadswerk stuurde een beperkt aantal gemeenten een flitsenquête over de kantines van de buitendiensten. Zijn ze weer open? Hoe wordt voorkomen dat ze besmettingshaarden worden? Zijn er afspraken als essentiële werkprocessen onder druk komen te staan? Zijn er nog gouden tips?

De flitsenquête beoogt niet een volledig beeld van Nederland te schetsen, maar maatregelen en ideeën op te halen die genomen zijn bij gemeenten om kantines veilig en verantwoord open te kunnen laten gaan. Zoals in de gemeente Apeldoorn (zie poster). Zodat medewerkers van de buitendiensten, met de herfst in aantocht, een plek hebben om te lunchen en op te warmen.

Hoe het niet moet: Verkeerschaos in de Jan Pieter Heijestraat

Een coronamaatregel leidt tot verkeerschaos in de Amsterdamse Jan Pieter Heijestraat. De gemeente heeft besloten dat fietsers voortaan op de rijbaan moeten fietsen, zodat voetgangers ook op het fietspad kunnen lopen, en daardoor meer afstand kunnen houden. Dat levert soms gevaarlijke situaties op, vooral tijdens het laden en lossen van vrachtwagens. De wildgroei aan verkeersborden maakt het straatbeeld ook al niet overzichtelijker. Maar hoe moet het dan wel? Daarover zijn de meningen verdeeld. Aan het woord Jan Pieter Nepveu van de Fietsersbond, winkelier Anita van Zaane en buurtbewoner Henk van Dijk.

Bekijk het filmpje hier.

De coronacrisis en de stad

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Het verdere verloop van de crisis is ongewis en de ernst van de economische en maatschappelijke gevolgen zijn moeilijk in te schatten.

Moeilijk is ook dat iedereen overspoeld wordt door een overvloed aan publicaties over effecten, meningen, verwachtingen en mogelijke beleidsantwoorden. Elke dag komen nieuwe inzichten beschikbaar. Toch moeten de steden beredeneerde keuzes maken voor hun toekomst.

Daarom zijn door Platform31 (in de maand juni) vele inzichten en meningen – als een bewegend doel – geïnventariseerd, geordend, gecategoriseerd en geduid.

Corona en de openbare ruimte: hoe verder?

Nu de eerste coronagolf bedwongen is, is er gelegenheid tot reflectie en vooruitkijken: hoe bracht de openbare ruimte het er vanaf en hoe gaan we de versoepeling in goede banen leiden? Vereniging Stadswerk heeft samen met diverse professionals inzichten en ervaringen verzameld en gedeeld. Een impressie.

Lees hier het hele artikel.

Coronaprotocollen

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op deze website vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen, en daarmee de voor jou relevante afspraken.

Bekijk hier de website.

COVID Mobility Works: worldwide mobility initiatives

COVID Mobility Works is an independent platform dedicated to collecting, synthesizing and sharing mobility initiatives that are keeping the world moving during the COVID-19 pandemic. The goal of this platform is to help policymakers, innovators, researchers and advocates rise to the challenge of creating more resilient, inclusive, and sustainable transportation systems for all.

Delftse Tegels – Samen ruimte maken

De gemeente Delft heeft een multidisciplinaire groep samengesteld vanuit de organisatie die hebben gewerkt aan het afwegingskader voor de lange termijn. De basis voor dit document was de menukaart van de gemeente Amsterdam. Voor de realisatie van de maatregelen ontbrak er voor hun gevoel een afwegingskader. Ook hebben ze de menukaart van Amsterdam omgezet naar Delft.

Deze documenten bevinden zich nog in conceptfase. Voor vragen hierover kan er contact worden opgenomen bij de gemeente Delft.

VNG dialoog Coronatijd – openbare ruimte

Na aanleiding van de laatste coronaconferentie van minister president Mark Rutte werd Stadswerkdirecteur Maarten Loeffen samen met Syan Schaap,  directeur Event Safety Institute & Crowd Professionals, gevraagd om de consequenties voor gebruik openbare ruimte toe te lichten. 

Samen met gespreksleider Ruben Maes nemen ze in deze VNG dialoog alle aspecten van de openbare ruimte in coronatijd door en maken een doorkijkje naar de toekomst.

Corona en handhaving

Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, heeft de regering noodmaatregelen getroffen. Deze noodmaatregelen zijn sinds 15 maart 2020 door middel van een noodverordening in werking getreden. Evenementen zijn afgelast en veel horecagelegenheden en sportclubs hebben hun deuren moeten sluiten.

De noodverordening wordt door het versoepelen van de maatregelen steeds weer aangepast. Voor handhavers is het van belang om op de hoogte te blijven van de actuele wettelijke regels, dus ook na het versoepelen van de maatregelen. Op deze pagina kunnen handhavers en leidinggevenden van handhavers actuele informatie en praktijkvoorbeelden vinden met betrekking tot de regelgeving en naleving van de coronamaatregelen.

>