Herfst en winter in aantocht: de buitendienst in de 2e coronagolf

Stadswerk stuurde een beperkt aantal gemeenten een flitsenquête over de kantines van de buitendiensten. Zijn ze weer open? Hoe wordt voorkomen dat ze besmettingshaarden worden? Zijn er afspraken als essentiële werkprocessen onder druk komen te staan? Zijn er nog gouden tips?

De flitsenquête beoogt niet een volledig beeld van Nederland te schetsen, maar maatregelen en ideeën op te halen die genomen zijn bij gemeenten om kantines veilig en verantwoord open te kunnen laten gaan. Zoals in de gemeente Apeldoorn (zie poster). Zodat medewerkers van de buitendiensten, met de herfst in aantocht, een plek hebben om te lunchen en op te warmen.

Autovrije schoolstraten om lopen en fietsen te stimuleren

Een onderzoek van de Edinburgh Napier University geeft verschillende casussen weer van schoolstraten die zijn afgesloten voor autoverkeer om ruimte te creëren voor fietsen, lopen en spelen. Het doel is om ouders en kinderen te stimuleren om op actieve wijze (o.a. lopend of fietsend) naar school te komen, wat nu door de maatregel ook meer gebeurt. Hierin is ook gekeken naar effecten op verkeer(sveiligheid) in omliggende straten.

Druktemonitor Utrecht

De Druktemonitor Utrecht is een online kaart waarop je in één oogopslag kunt zien waar het druk of rustig is in de provincie Utrecht. Met de monitor, een pilotproject, willen ze bijdragen aan de spreiding van het bezoek aan de provincie, zodat we er ook in deze veranderde omstandigheden verantwoord met elkaar op uit kunnen.

De kaart bevat verschillende locaties waar bezoekers heen gaan voor dagrecreatie. De actuele informatie op de kaart komt van lokale experts, zoals ondernemers in de recreatie- en horecasector, beheerders van recreatieterreinen of toezichthouders. Daarnaast is er een patroon opgenomen van een gemiddelde weekdrukte.

The Future of Mobility post-COVID

Turning the crisis into an opportunity to accelerate towards more sustainable, resilient and human-centric urban mobility systems.

Hoe het niet moet: Verkeerschaos in de Jan Pieter Heijestraat

Een coronamaatregel leidt tot verkeerschaos in de Amsterdamse Jan Pieter Heijestraat. De gemeente heeft besloten dat fietsers voortaan op de rijbaan moeten fietsen, zodat voetgangers ook op het fietspad kunnen lopen, en daardoor meer afstand kunnen houden. Dat levert soms gevaarlijke situaties op, vooral tijdens het laden en lossen van vrachtwagens. De wildgroei aan verkeersborden maakt het straatbeeld ook al niet overzichtelijker. Maar hoe moet het dan wel? Daarover zijn de meningen verdeeld. Aan het woord Jan Pieter Nepveu van de Fietsersbond, winkelier Anita van Zaane en buurtbewoner Henk van Dijk.

Bekijk het filmpje hier.

Geactualiseerd (27-7): maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving

Langzamerhand komt ook de stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving op gang. Voor onbepaalde tijd zal ook het stedelijke verkeer moeten voldoen aan de RIVM-norm. Op bepaalde locaties zal daar extra ruimte voor nodig zijn. Bovendien komen er nieuwe ruimteclaims voort uit verandering in de vervoerwijze en nieuwe (economische) activiteiten in de openbare ruimte. Veel gemeenten zijn al druk bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke maatregelen om dit in goede banen te leiden.  Om u hierbij te helpen heeft CROW-Fietsberaad we samen met Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en GNMI de notitie “Stedelijke mobiliteit in de 1,5-metersamenleving” opgesteld.

De coronacrisis en de stad

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Het verdere verloop van de crisis is ongewis en de ernst van de economische en maatschappelijke gevolgen zijn moeilijk in te schatten.

Moeilijk is ook dat iedereen overspoeld wordt door een overvloed aan publicaties over effecten, meningen, verwachtingen en mogelijke beleidsantwoorden. Elke dag komen nieuwe inzichten beschikbaar. Toch moeten de steden beredeneerde keuzes maken voor hun toekomst.

Daarom zijn door Platform31 (in de maand juni) vele inzichten en meningen – als een bewegend doel – geïnventariseerd, geordend, gecategoriseerd en geduid.

Corona en de openbare ruimte: hoe verder?

Nu de eerste coronagolf bedwongen is, is er gelegenheid tot reflectie en vooruitkijken: hoe bracht de openbare ruimte het er vanaf en hoe gaan we de versoepeling in goede banen leiden? Vereniging Stadswerk heeft samen met diverse professionals inzichten en ervaringen verzameld en gedeeld. Een impressie.

Lees hier het hele artikel.

Toolkit ‘Verantwoord onderweg’

Geeft elkaar ed ruimte, ook onderweg

De Rijksoverheid heeft een toolkit ontwikkeld met communicatiemiddelen om mensen in het verkeer te wijzen op de coronamaatregelen. Geef elkaar bijvoorbeeld de ruimte als u naar school gaat, houd 1,5 meter afstand op de fiets naar uw werk en vermijd te drukke toeristische plekken.

Coronaprotocollen

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op deze website vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen, en daarmee de voor jou relevante afspraken.

Bekijk hier de website.

>