‘Driekwart (winkel)centra moet nog compacter, zeker post-corona’

Het gros van de gemeenten verwacht dat de coronacrisis een structurele impact heeft op centra. Transformatie van leegstaand vastgoed wordt daarom prioriteit nummer één de komende jaren. Dat blijkt uit onderzoek van Stec Groep.

Stec Groep onderzocht de impact van de coronacrisis op middellangetermijn op stads- en dorpscentra, transformatie van (winkel)vastgoed en het compacter maken van winkelgebieden onder ruim 120 gemeenten.

Voor centrumbranches wordt als gevolg van de coronacrisis een krimp verwacht variërend van 10 tot 40% voor de komende vijf jaar. Middelgrote en grote centra worden het hardst geraakt, met name door het grote aanbod modezaken. Doordat daarnaast naar verwachting een deel van de horecazaken deze coronacrisis niet overleeft komt een completere centrumbeleving onder druk te staan.

In driekwart van de stads- en dorpscentra speelt een opgave om het winkelgebied compacter te maken. De coronacrisis versterkt en vergroot deze opgave. Transformatie van winkelvastgoed komt echter heel beperkt van de grond: in slechts een kwart van de gemeenten zijn in de afgelopen jaren transformatieprojecten gestart.