Rapportage

Monitor stedelijke mobiliteit.
De rapportage biedt inzicht in de Mobiliteitsontwikkelingen & kwalitatieve
evaluatie maatregelen in de 1,5 meter samenleving

December 2020

Deze rapportage is opgesteld door CROW en Goudappel Coffeng
in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Eerdere versies
November 2020
Oktober 2020