Rapportage

Monitor stedelijke mobiliteit.
De rapportage biedt inzicht in de Mobiliteitsontwikkelingen & kwalitatieve
evaluatie maatregelen in de 1,5 meter samenleving

Oktober 2020

Deze rapportage is opgesteld door CROW en Goudappel Coffeng
in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.