Maak samen ruimte

Ruimte dóór 1,5 meter

Welkom op maaksamenruimte.nl!
Sinds enkele weken is het gebruik van de openbare ruimte weer aan het toenemen. Na de eerste versoepeling van de coronamaatregelen gaan mensen er vaker op uit en wordt het steeds drukker. Tegelijk dient het publiek nog wel 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Er moet daarom goed worden gekeken naar de mogelijkheden om een groot gedeelte van de openbare ruimte weer in gebruik te kunnen nemen, waarbij het houden van een veilige afstand wordt gestimuleerd en realiseerbaar blijft.

VNG, Stadswerk en CROW bundelen met dit initiatief de krachten om gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij de vraag hoe uitvoering te geven aan deze opgave. Elke gemeente is anders. Elke situatie is anders. Tegelijkertijd staan gemeenten ook voor vergelijkbare uitdagingen.

Op deze plek zullen we daarom kennis en ervaringen gaan bundelen en delen, die in het land worden opgedaan bij de inrichting van de 1,5 meter samenleving. Over wat werkt, wat waar werkt en wat niet (meer) werkt. Waar kennislacunes zijn zullen wij deze aanvullen met handreikingen en ondersteuningsproducten. Dit doen we samen met een groeiend netwerk van experts en op basis van de input en vragen vanuit gemeenten en andere overheden. Het Ministerie van BZK ondersteunt Maak Samen Ruimte.

Door slim kennis te delen hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Samen maken we ruimte voor 1,5 meter!

Partners