Maak samen ruimte

Ruimte dóór 1,5 meter

Welkom op maaksamenruimte.nl!
De indeling en het gebruik van de openbare ruimte in Nederland heeft altijd voor verschillende uitdagingen gestaan. Maar met de komst van COVID-19 en de daaropvolgende crisis hebben deze uitdagingen een nieuwe wending gekregen. Het is nu niet meer alleen een ruimtelijk vraagstuk, maar ook een gezondheidsissue. Het bruikbaar en leefbaar houden van deze ruimte in een samenleving waar mensen ook 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden, is een enorme opgave. En daarom bestaat Maak Samen Ruimte.

Met dit initiatief bundelen VNG, Stadswerk en CROW de krachten om, in samenwerking met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij deze opgave. Elke gemeente is anders. Elke situatie is anders. Tegelijkertijd staan gemeenten ook voor vergelijkbare uitdagingen.

Daarom worden er hier voorbeelden en ervaringen gedeeld die overal worden opgedaan bij de inrichting van de 1,5 meter samenleving. Voorbeelden van wat werkt, wat waar werkt en wat niet (meer) werkt. Ook worden er innovaties gedeeld die ter inspiratie kunnen dienen. Met deze samenwerking wordt er gewerkt aan het creëren en levend houden van een netwerk om kennis te ontwikkelen en toe te passen.

Door slim kennis te delen hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Samen maken we ruimte voor 1,5 meter!

Partners