Fietsers weren uit voetgangersgebieden

In parken, op pleinen en in voetgangersgebieden kunnen conflicten ontstaat tussen fietsers en voetgangers. Zeker nu 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Het (gedeeltelijk) afsluiten van parken, pleinen en/of voetgangersgebieden voor fietsers kan meer veilige ruimte bieden voor recreatie en verblijven. Meer informatie over de maatregel vindt u in onderstaande publicaties.

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving, CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 16)

Toolbox duurzame mobiliteit, Vlaamse Overheid


Parkeren buiten de parkeervoorzieningen verbieden

Fietsen die buiten de rekken of vakken geparkeerd staan, kunnen het trottoir versperren. In drukke winkelstraten kan dat extra knelpunten opleveren. Het (tijdelijk) verbieden van fietsparkeren op trottoirs of tegen gevels zorgt voor meer obstakelvrije ruimte voor de voetganger. Bij het verbieden van gestalde fietsen is het van belang dat er niet op al te grote afstand (tijdelijke) fietsparkeervoorzieningen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op parkeervakken of in zijstraten. Deze maatregel wordt besproken in de volgende publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte, Gemeente Amsterdam (p. 25)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving, CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 16)


Rijdende fietsen verbieden

Om conflicten tussen fietsers en voetgangers te voorkomen kan men het rijden met fietsen op sommige locaties verbieden. Er dient wel een alternatieve route aangeboden te worden. De volgende publicaties lichten deze maatregel toe.

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving, CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 16)


Fietsenstallingen inrichten aan de rand van het centrum of in zijstraten

Als er een verbod wordt ingesteld voor fietsen in voetgangersgebieden, moeten er (tijdelijke) stallingsvoorzieningen worden gerealiseerd aan de randen van deze voetgangersgebieden. In Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit, Ministerie van I&W wordt deze maatregel besproken.


Overige publicaties met betrekking tot het weren van fietsers uit voetgangersgebieden:

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte, Gemeente Amsterdam (p. 56)

Checklist ‘Parkeren in de 1,5 meter samenleving’ – Spark

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit, Ministerie van I&W

Kenmerken


Doelgroep

  • Fietsers

Locatie / bestemming

  • Parken & pleinen
  • Winkels en (super)markten

Type maatregel

  • Ruimte maken