CROW

VNG, Stadswerk en CROW gaan in de komende tijd als kennis- en samenwerkingspartners concrete input, ervaringen en voorbeelden van gemeenten ophalen rondom maatregelen voor het gebruik van de openbare ruimte in een anderhalvemetersamenleving.

CROW is in 1987 opgericht door overheden en marktpartijen en heeft meer dan 100 medewerkers. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, maar opereren als een bedrijf met 15 zelforganiserende teams. Als kennisplatform ontwikkelen we richtlijnen, opleidingen en praktische tools voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer en voor aanbesteden en contracteren. Overheden en marktpartijen gebruiken deze bij het maken en uitvoeren van beleid en in aanbestedingstrajecten. Wij bekijken vraagstukken in samenhang en leggen verbindingen tussen werkterreinen, tussen beleid en praktijk, tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers en tussen verleden, heden en toekomst. Samen met de sectoren werkt CROW aan een veilig en goed geregeld Nederland.

Contact

Ton Hesselmans
e-mail   |   website