Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland

VNG, Stadswerk en CROW gaan in de komende tijd als kennis- en samenwerkingspartners concrete input, ervaringen en voorbeelden van gemeenten ophalen rondom maatregelen voor het gebruik van de openbare ruimte in een anderhalvemetersamenleving.

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen. Stadswerk kent de leden in haar netwerk en zorgt er voor dat de verbinding wordt gelegd met andere netwerken. Stadswerk bevordert dat het optimaal gebruik van de fysieke leefomgeving een passende plek heeft op de maatschappelijke en politieke agenda. We stimuleren meningsvorming over actuele thema’s en treden daarmee naar buiten.