Voetgangers meer ruimte geven

Het (tijdelijk) verbreden van voetpaden geeft voetgangers de mogelijkheid meer afstand te houden tot elkaar. Om dit te bereiken zijn verschillende opties mogelijk.


Voetgangers naar fietspad verplaatsen

Door fietsers op de rijbaan voor autoverkeer te laten rijden, kan het fietspad tijdelijk worden opgeheven. De ruimte die vrijkomt is dan beschikbaar voor voetgangers. In onderstaande publicaties vindt u meer informatie over deze maatregel.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 17)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 19)


Voetgangers naar rijbaan verplaatsen

Geef voetgangers toestemming om van de rijbaan gebruik te maken. Hierdoor krijgen voetgangers extra ruimte. Auto- en/of OV- en/of fietsverkeer wordt dan verboden. Lees voor toelichting de aangegeven pagina’s in de volgende publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 20,21)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 19)


Shared Space

Geeft voetgangers toestemming om gebruik te maken van de rijbaan, waarbij auto- en of fietsverkeer blijft toegestaan. Er ontstaat een zogenoemde ‘shared space’. Het begrip ‘shared space’ wordt uitgelegd in onderstaande publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 19)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 19)


Zebrapaden aanbrengen of verbreden

Op drukke oversteekplaatsen kan het zebrapad (waar mogelijk) worden verbreed, zodat er meer ruimte ontstaat voor overstekende voetgangers. Hierdoor komen zij minder snel in conflict met elkaar.

Op drukke oversteek locaties waar nog geen zebramarkering aanwezig is, kan zebramarkering worden aangebracht. Hierdoor hebben voetgangers voorrang op kruisend verkeer en worden de wachttijden korter. Lees de publicaties Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs en Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 20) voor meer informatie over de maatregel.


Tijdelijke loopstroken aanbrengen op de rijbaan

Voetgangers kunnen extra ruimte krijgen door middel van het aanbrengen van tijdelijke loopstroken op de rijbaan. Dit kan door middel van het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep en een verkeersbord. Vanwege het ontbreken van een fysieke scheiding tussen voetgangers en het gemotoriseerde verkeer is het wenselijk de maatregel te combineren met een tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/uur.Het aanbrengen van loopstroken op de rijbaan wordt besproken in Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 19).


Overige publicaties met betrekking tot het meer ruimte geven van voetgangers:

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

Handreiking Crowdmanagement – VNG (p. 22)

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Consequenties 1,5 m samenleving voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden – CROW

Corona impact voor fietsers en voetgangers – XTNT

Kenmerken


Doelgroep

  • Voetgangers

Locatie / bestemming

  • Kruispunt/verkeerslichten
  • Straten/wegen (≥50 km/uur)
  • Winkels en (super)markten
  • Woonstraat

Type maatregel

  • Ruimte maken