Informeren, stimuleren en ondersteunen om veilig vakantie te vieren

Het RIVM heeft een memo opgesteld: ‘Veilig op vakantie, gedragsinzichten voor beleid en communicatie’.

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld zullen veel Nederlanders in de zomer naar vakantieoorden in binnen- en buitenland reizen. Maar hoe kun je zo veilig mogelijk op vakantie en het risico op besmetting en verspreiding van het virus laag houden? In de memo ‘Veilig op vakantie’ zijn aandachtspunten vanuit gedragsperspectief verzameld voor beleid en communicatie om Nederlanders hierover zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Ook geven we handvatten voor communicatie.

Deze memo combineert de inzichten van verschillende onderzoeken (uitgevoerd door de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Corona Gedragsunit en door anderen) over hoe men in de zomer van 2021 vakantie wil vieren en hoe men dit het afgelopen jaar deed. We maken onderscheid in 5 gedragsstappen:

  • oriëntatie op bestemming
  • vooraf afspraken maken
  • voorbereiden op vertrek
  • naleving onderweg en op locatie
  • naleving bij thuiskomst

We beschrijven welke aanknopingspunten er zijn voor beleid en communicatie om ondersteuning te bieden voor een veilige vakantie.

Download hier de memo

Bron: RIVM.nl