Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van BZK ondersteunt Maak Samen Ruimte.