Corona als kans: in 4 stappen naar een toekomstbestendig winkelgebied

De coronacrisis raakt winkeliers en naar verwachting zal het winkellandschap blijvend veranderen. Dat maakt de transformatie-opgave urgenter dan ooit, schrijft Stadszaken. Kennispartijen Platform De Nieuwe Winkelstraat, de Retailagenda, de Nederlandse Raad Winkelcentra en Retail Insiders bieden een helpende hand. Met hun handreiking kunnen winkelgebieden in vier stappen toekomstbestendig worden gemaakt.

Nieuw is de transformatieopgave niet. Onder druk van immer toenemende e-commercie en veranderend consumentengedrag zingt al enige jaren zingt rond dat er een structureel overschot aan winkelmeters is van 20 tot 30 procent. Om centrum- en winkelgebieden aantrekkelijk te houden, moeten die winkelmeters worden getransformeerd naar bijvoorbeeld een nieuwe woon-, cultuur- of zorgfunctie. Daarnaast moeten winkelgebieden nadenken over hun positionering. Wat onderscheidt hen van andere en wat hebben ze hun verzorgingsgebied precies te bieden?

Om winkelgebieden te helpen bij de urgente maar lastige opgave, formuleerden kennispartijen Retailagenda, NRW, DNWS en Retail Insiders samen een gefaseerde aanpak, volmondig de ‘Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden’ genoemd. De handreiking is gebaseerd op het herstelframework van het Britse Institute of Place Management.

Lees verder op stadszaken.nl