Meerderheid Nederlanders vindt afstand houden in verkeer belangrijk

De meerderheid van de verkeersdeelnemers in Nederland vindt het belangrijk om afstand tot elkaar te houden in het verkeer. Toch vinden veel mensen het lastig om anderhalve meter afstand te bewaren in verschillende verkeerssituaties. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nederland is vanaf juni langzamerhand ‘van het slot’ gegaan, met de 1,5 meter maatregel als belangrijke richtlijn. Deze maatregel geldt ook in het verkeer: mensen moeten afstand houden in de auto, trein of bus, tijdens het fietsen en op de stoep. Dit zorgt voor allerlei uitdagingen, bijvoorbeeld op drukke fietsroutes of bij kruispunten waar veel verkeersdeelnemers tegelijk staan te wachten. Wegbeheerders nemen verschillende maatregelen, om zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deden onderzoek naar het draagvlak van dergelijke maatregelen onder de verkeersdeelnemers.

Uit het kwantitatieve onderzoek met bijna duizend deelnemers, komt naar voren dat de meerderheid van de ondervraagden het belangrijk vindt om afstand te houden in het verkeer. Ook schat een meerderheid dat de kans klein is dat men ziek wordt wanneer de anderhalve meter afstand in het verkeer niet kan worden gewaarborgd. Desondanks vermijdt de meerderheid drukke plekken en verkeerssituaties, zoals drukke fietspaden en wandelroutes.

Veel draagvlak voor meeste maatregelen
In het onderzoek werd aan de deelnemers acht maatregelen voorgesteld voor het houden van anderhalve meter afstand in het verkeer. Voorbeelden daarvan zijn drukke fietspaden en straten eenrichtingsverkeer maken of het verbeteren van de doorstroming voor fietsers bij stoplichten. Over het algemeen is de meerderheid van de deelnemers positief over voorgestelde maatregelen. Twee maatregelen, een tijdelijke verschuiving van de functie van rijbaan of fietspad en het verlagen van de snelheid naar 30 km/u, kunnen op minder draagvlak rekenen.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat voor het draagvlak van de maatregelen het belangrijk is dat mensen de noodzaak ervan inzien om anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast hangt de inschatting van het gedrag van andere weggebruikers sterk samen met het draagvlak voor de maatregelen. Om meer draagvlak voor de verkeersmaatregelen te krijgen, is het van belang het vertrouwen te vergroten in de navolging van de maatregelen door medeweggebruikers. Ook moet het draagvlak voor de 1,5 meter maatregel in het algemeen toenemen, zodat de bereidheid zich te houden aan de aangepaste verkeersmaatregelen ook groeit.

Download hier het onderzoek.