Online bijeenkomst: Maak Samen Ruimte

Donderdag 16 juli van 13.00 – 15.00 uur

Sinds enkele weken is het gebruik van de openbare ruimte weer aan het toenemen. Na de eerste versoepeling van de coronamaatregelen gaan mensen er vaker op uit en wordt het steeds drukker. Tegelijk dient het publiek nog wel 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Er moet daarom goed worden gekeken naar de mogelijkheden. Tijdens deze korte webinar, georganiseerd door CROW Levende Stad, vertellen gemeente Nijmegen en Rotterdam hoe zij aan de slag zijn gegaan met dit vraagstuk, vanuit proactief en reactief beleid.

Daarnaast is tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid om met andere gemeenten in gesprek te gaan over de verschillende gevolgen van corona in de openbare ruimte.

Inschrijven kan hier!