Herverdeling Openbare Ruimte ten gunste van Fietsers en Voetgangers

De indeling en het gebruik van de openbare ruimte in Nederland heeft altijd voor verschillende uitdagingen gestaan. Maar met de komst van COVID-19 en de daaropvolgende crisis hebben deze uitdagingen een nieuwe wending gekregen. Gelukkig kijken we met elkaar uit naar een ‘leven na corona’.

Herverdeling
Maar ook zonder corona wordt de druk op de openbare ruimte in de Nederlandse steden en dorpen steeds hoger. Er is meer ruimte nodig voor mobiliteit, voor verblijven, maar ook voor klimaat, natuur en groen. Om de leefbaarheid en duurzaamheid te waarborgen moeten planologen, verkeerskundigen en stedenbouwkundigen slim met de beschikbare ruimte omgaan en de juiste afwegingen maken.

Daarom is er een verkennend onderzoek uitgevoerd naar projecten in Nederland, waar expliciet is gekozen voor ruimte voor fietsers en voetgangers ten koste van de auto.

Daarover is inmiddels een notitie uitgebracht die tot stand is gekomen door de drie partijen: Ruimte voor lopen, Tour de Force en Fietsberaad. Om verder naar het ruimtegebruik in Nederland te kijken na corona delen we deze notitie, de factsheets en de terugblik naar het Kenniscafé dat is georganiseerd.