Jongeren en corona in het verkeer

Middelbare scholen en het MBO-onderwijs zijn afgelopen maandag 1 maart 2021 weer open gegaan. De huidige basisregels zijn hierbij nog steeds van kracht op en rondom de scholen. Maar wat heeft dit voor effect op de drukte in het OV of op de fietspaden?

De mogelijke resultaten hebben we nog niet en ook niet wat het effect zal zijn op het coronavirus zelf. Wel kunnen we enkele interessante items rondom dit onderwerp met jullie delen.

  • Jongeren en corona in het verkeer
    TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deden in juli 2020 al onderzoek naar het draagvlak onder verkeersdeelnemers van maatregelen om de anderhalve meter afstand in het verkeer te handhaven. Dit onderzoek beantwoordt de volgende onderzoeksvraag: in hoeverre is er draagvlak voor de verkeersmaatregelen die er voor zorgen dat verkeersdeelnemers anderhalve meter afstand kunnen houden in het verkeer?