Tweede serie online bijeenkomsten druktebeheersing voor gemeenten

Het Event Safety Institute (ESI) organiseert in opdracht van de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) en in samenwerking met Maak Samen Ruimte in april drie nieuwe online rondetafelbijeenkomsten over druktebeheersing binnen de anderhalvemetersamenleving. Samen met gemeenten gaan we in gesprek om ons in een lerend netwerk voor te bereiden op een veilige heropstart van Vrijetijdhotspots, binnensteden en evenementen.

Na drie succesvolle bijeenkomsten in januari, gaan we in april opnieuw met de actualiteiten rondom de thema’s vrijetijdhotspots, binnensteden en evenementen aan de slag. De bijeenkomsten zullen in het teken staan van geleerde lessen die gemeenten kunnen gebruiken bij de heropstart uit de tweede lockdown. We nodigen voor iedere sessie een aantal deelnemers uit die anderen kunnen inspireren met goede ervaringen uit hun gemeentelijke praktijk. Daarnaast is er voor alle deelnemers tijd en ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan om visies, uitdagingen en ervaringen te delen.

De online bijeenkomsten via MS Teams worden begeleid door ESI en worden bijgewoond door de VNG en haar kennispartners binnen Maak Samen Ruimte. De planning is als volgt:

  • Vrijetijdhotspots: dinsdag 6 april van 10:00 -12:30 uur
    Deze sessie staat in het teken van de toenemende binnenlandse toerisme en de naderende vrije feestdagen en vakanties.
  • Binnensteden: donderdag 8 april van 13:30 – 16:00 uur
    Deze sessie staat in het teken van de heropening van de winkelgebieden en horeca, maar ook de druktebeheersing in stadsparken komt aan bod.
  • Evenementen en markten: donderdag 15 april van 10:00 – 12:30 uur
    Deze sessie behandeld zowel de inhoudelijke veiligheidsaspecten van verschillende groot- en kleinschalige bijeenkomsten, tot aan de run op de evenementenkalender in het najaar.

Ben je werkzaam bij een gemeente en betrokken bij de aanpak van druktebeheersing in de buitenruimte? Wil je deelnemen aan een van de bijeenkomsten? Meld je dan uiterlijk 31 maart aan via info@esi.email.

De ervaringen rondom de anderhalvemetersamenleving en de opgaves waarvoor gemeenten komen te staan bij de heropstart na de tweede lockdown vormen een lerend netwerk waarvan resultaten gedeeld worden op maaksamenruimte.nl. Heb je praktijkervaringen die je wilt delen via Maak Samen Ruimte? Mail dan naar info@maaksamenruimte.nl.

Benieuwd naar de voorgaande bijeenkomsten? Lees de impressie op maaksamenruimte.nl.