Derde serie online bijeenkomsten druktebeheersing voor gemeenten!

Het Event Safety Institute (ESI) organiseert in opdracht van de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) en in samenwerking met Maak Samen Ruimte in juni alweer de derde ronde nieuwe online rondetafelbijeenkomsten over druktebeheersing binnen de anderhalvemetersamenleving. Samen met gemeenten gaan we in gesprek en blikken we terug op de heropening en versoepeling die op dat moment (hopelijk) achter ons liggen.

Na succesvolle bijeenkomsten in januari en in april gaan we in juni opnieuw met de actualiteiten rondom de thema’s vrijetijdhotspots, binnensteden en evenementen aan de slag. De bijeenkomsten zullen in het teken staan van de versoepelingen, die op dat moment achter ons liggen, het naderende zomerseizoen en alle bijbehorende corona-uitdagingen.

We nodigen voor iedere sessie een aantal gemeenten uit die anderen kunnen inspireren met goede ervaringen uit hun gemeentelijke praktijk. Daarnaast is er voor alle deelnemende gemeenten tijd en ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan om visies, uitdagingen en ervaringen te delen.

De online bijeenkomsten via MS Teams worden begeleid door ESI en worden bijgewoond door de VNG en haar kennispartners binnen Maak Samen Ruimte. De planning is als volgt:

Vrijetijdhotspots: donderdag 3 juni van 10:00 -12:30 uur

We blikken vooruit op het naderende zomerseizoen en het groeiende toerisme. We zullen praktijken van bezoekersmanagement en druktebeheersing met elkaar delen.

Binnensteden: dinsdag 15 juni van 13:30 – 16:00 uur

We bekijken hoe steden er voorstaan na de versoepelingen en heropening van de horeca en winkels. Waar staan we nu en wat resteert?

Evenementen en markten: dinsdag 22 juni van 10:00 – 12:30 uur

Wat hebben we geleerd van Fieldlabs en Testen voor Toegang? De heropstart van de evenementen, die hopelijk weer volop gaande is, staat centraal in deze sessie.

Ben je werkzaam bij een gemeente en betrokken bij de aanpak van druktebeheersing in de buitenruimte? Wil je deelnemen aan een van de bijeenkomsten? Meld je dan uiterlijk 31 mei aan via info@esi.email.

De ervaringen rondom de anderhalvemetersamenleving en de opgaves waarvoor gemeenten komen te staan vormen een lerend netwerk waarvan resultaten, interviews en andere artikelen worden gedeeld op maaksamenruimte.nl. Heb/ken je praktijkervaringen die bijdragen aan het netwerk van Maak Samen Ruimte? Mail dan naar info@maaksamenruimte.nl.

Benieuwd naar de voorgaande bijeenkomsten? Lees de impressie van de bijeenkomsten van januari en van april!