Black Friday en de gemeente Nijmegen

Ervaringen gedeeld door de gemeente Nijmegen. Heb je hierover vragen?
Neem dan contact op met Fred Aalders van de gemeente Nijmegen.

De gemeente Nijmegen is al enkele weken het effect van Black Friday nauwlettend aan te monitoren met de passantentellingen.
Hierbij stellen we tweemaal per week een rapportage op voor een interne werkgroep. Bij de monitoring kijkt men op dit moment minder naar de afgelopen maanden maar juist naar de vergelijking tot vorig jaar.

Toename passanten
Op zaterdag 21 november zag de gemeente al een duidelijke toename van het aantal passanten in de binnenstad. Deze toename zag men ook in hetzelfde weekend als in 2019. Afgelopen zaterdag 28 november, was er opnieuw een toename ( 10% t.o.v. van zaterdag 21 november). Echter zijn de aantallen nog niet zo hoog als in september (maar toen waren de maatregelen ook soepeler). Opvallend was een rustige zondag. De aantallen lager hier 15% lager dan vorig jaar.

Wat de voorgaande week betreft zag men op de maandag een gelijk beeld als in 2019 en daarmee rustig. Op de dinsdag, woensdag en donderdag was een duidelijke toename t.o.v. 2019 te zien. En opvallend was dat de vrijdag relatief rustig was, terwijl de vrijdag vorig jaar net zo druk was als de zaterdag. Over de gehele week was een toename van 3% te zien t.o.v. 2019.
Daarmee zien we dus niet de gewenste afname bij “blijf thuis, vermijd drukte, winkel alleen en niet funshoppen”.

Maatregelen
Op dit moment treft de gemeente Nijmgen geen nieuwe fysieke maatregelen. Uiteraard hebben zij deze wel paraat indien nodig.
In de binnenstad is een enkel knelpunt welke wekelijks gevolgd wordt.
Hier zijn geen veranderingen te zien.

Met ingang van vorige week zijn de parkeertarieven voor de ochtend teruggebracht van €3,80/uur naar €0,50. Hiermee hoopt Nijmegen bezoekers te verleiden om in de ochtend te komen winkelen.
Ook is aan de binnenstad-ondernemers gevraagd om hun winkels eerder te openen. In hoeverre de ondernemers hier gehoor aan hebben gegeven is nog onduidelijk.

Naast de passantentelling monitoren de handhavers de binnenstad.
Zij maken ook foto’s als impressie van de drukte. De objectieve en subjectieve metingen vullen hier elkaar dus aan.

Voor vragen en delen van ervaringen info@maaksamenruimte.nl
Fred Aalders: f.aalders@nijmegen.nl