Black Friday in de gemeente Nijmegen en Rotterdam

Ervaringen gedeeld door de gemeente Nijmegen en rotterdam. Heb je hierover vragen?
Neem dan contact op met Fred Aalders van de gemeente Nijmegen, of Gert Jongeneel van de gemeente Rotterdam.

Nijmegen
De gemeente Nijmegen is al enkele weken het effect van Black Friday nauwlettend aan te monitoren met de passantentellingen.
Hierbij stellen we tweemaal per week een rapportage op voor een interne werkgroep. Bij de monitoring kijkt men op dit moment minder naar de afgelopen maanden maar juist naar de vergelijking tot vorig jaar.

Toename passanten
Op zaterdag 21 november zag de gemeente al een duidelijke toename van het aantal passanten in de binnenstad. Deze toename zag men ook in hetzelfde weekend als in 2019. Afgelopen zaterdag 28 november, was er opnieuw een toename ( 10% t.o.v. van zaterdag 21 november). Echter zijn de aantallen nog niet zo hoog als in september (maar toen waren de maatregelen ook soepeler). Opvallend was een rustige zondag. De aantallen lager hier 15% lager dan vorig jaar.

Wat de voorgaande week betreft zag men op de maandag een gelijk beeld als in 2019 en daarmee rustig. Op de dinsdag, woensdag en donderdag was een duidelijke toename t.o.v. 2019 te zien. En opvallend was dat de vrijdag relatief rustig was, terwijl de vrijdag vorig jaar net zo druk was als de zaterdag. Over de gehele week was een toename van 3% te zien t.o.v. 2019.
Daarmee zien we dus niet de gewenste afname bij “blijf thuis, vermijd drukte, winkel alleen en niet funshoppen”.

Maatregelen
Op dit moment treft de gemeente Nijmgen geen nieuwe fysieke maatregelen. Uiteraard hebben zij deze wel paraat indien nodig.
In de binnenstad is een enkel knelpunt welke wekelijks gevolgd wordt.
Hier zijn geen veranderingen te zien.

Met ingang van vorige week zijn de parkeertarieven voor de ochtend teruggebracht van €3,80/uur naar €0,50. Hiermee hoopt Nijmegen bezoekers te verleiden om in de ochtend te komen winkelen.
Ook is aan de binnenstad-ondernemers gevraagd om hun winkels eerder te openen. In hoeverre de ondernemers hier gehoor aan hebben gegeven is nog onduidelijk.

Naast de passantentelling monitoren de handhavers de binnenstad.
Zij maken ook foto’s als impressie van de drukte. De objectieve en subjectieve metingen vullen hier elkaar dus aan.

Voor vragen en delen van ervaringen info@maaksamenruimte.nl
Fred Aalders: f.aalders@nijmegen.nl

Rotterdam
Hoe zijn jullie het Black Friday weekend doorgekomen?
Het is enorm druk geweest in de stad. In het centrum en enkele grote winkelcentra was zeker sprake van “veel te druk”. Als gevolg daarvan is het actiecentrum Bevolkingszorg (dat al vanaf maart 2020 operationeel is) bijna continue bezig geweest met sturen op terugdringen van de drukte (lees: crowdmanagement). Heel veel collega’s zijn zowel in de voorbereiding van het weekend als tijdens het weekend zelf druk bezig geweest.  

Hoe was het met de drukte in de binnenstad?
Het was zoals boven gedeeld extreem druk. Met uiteindelijk het besluit dat de drukte onacceptabel was en niet meer te handelen. Daardoor zijn de besluiten genomen de winkels eerder te laten sluiten.

Welke maatregelen hebben jullie getroffen (Van matrixborden, tot handhavers, tot sluiting van straten en winkels?)
In willekeurige volgorde: Matrixborden voor voetgangers, matrixborden voor autoverkeer, sturen op gebruik parkeergarages, (extra) handhavers, afsluiting van delen van winkelstraten dmv dranghekken, aanpassingen mobiliteit dmv sturen verkeerslichtinstellingen, extra beveiligers, sluiten metrostation (afgestemd et RET).

Waren dit bestaande maatregelen of zijn er extra maatregelen getroffen? Zo ja welke en waarom?
Het zijn allemaal bestaande maatregelen die in de gereedschapskist van Rotterdam zitten. Afhankelijk van de situatie wordt vervolgens gebruikgemaakt van onderdelen. De ogen op straat bepalen de mitigerende maatregel die daar het geschikts voor is.

Hebben de maatregelen geholpen?
Ja, maar het kost veel moeite. Mensen beginnen ook sociaal weerstand te bieden en hebben niet altijd begrip voor wat we doen.

Gaan jullie nog extra maatregelen nemen voor de komende periode?
Ja, we evalueren gedetailleerd alle maatregelen en zullen die voor de komende weekenden weer in gaan zetten. Die voorbereidingen zijn in volle gang op allerlei terreinen.

Gert Jongeneel; g.jongeneel@rotterdam.nl