Autoroutes herzien

Door alle mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden, zoals het verplaatsen van fietsers en voetgangers naar de rijbaan, kan het voorkomen dat er tijdelijk nieuwe vitale autoroutes nodig zijn. Deze routes hebben als doel om de bereikbaarheid van de stad te garanderen en het verkeer op de meest geschikte wegen te concentreren. Op de routes die buiten deze belangrijke routes vallen kan aan maatregelen voor een tijdelijke herverdeling van de openbare ruimte gedacht worden. Deze maatregel heeft dus samenhang met de wens voor andere maatregelen. De Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 43/44) en Consequenties 1,5 m samenleving voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden – CROW geven uitleg over deze maatregel. Onderstaande maatregelen houden verband met deze maatregel.

Kenmerken


Doelgroep

  • Automobilisten

Locatie / bestemming

  • Straten/wegen (≥50 km/uur)
  • Woonstraat

Type maatregel

  • Routing
  • Ruimte maken