Fietspaden/-stroken verbreden

Bij fietsstroken die naast een rijbaan liggen, is er vaak voldoende ruimte voor fietsers om via de rijbaan in te halen. Vanwege de 1,5 meter regel zouden fietser meer gebruik kunnen gaan maken van de rijbaan. In dit geval kan het wenselijk zijn de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen naar maximaal 30 km/uur. In aanvulling daarop kan het raadzaam zijn de automobilisten te attenderen op het toegenomen aantal fietsers dat gebruik maakt van de rijbaan. Daarnaast is een optie om (indien mogelijk) de fietsstrook tijdelijk te verbreden, zodat er op een veilige manier afstand gehouden kan worden. De maatregel wordt toegelicht in de volgende publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 29)

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Consequenties 1,5 m samenleving voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden – CROW

Corona impact voor fietsers en voetgangers – XTNT

Kenmerken


Doelgroep

  • Fietsers

Locatie / bestemming

  • Kruispunt/verkeerslichten
  • Straten/wegen (≥50 km/uur)
  • Woonstraat

Type maatregel

  • Ruimte maken