Kenmerken


Doelgroep

 • Automobilisten
 • Fietsers
 • OV-reizigers
 • Overig
 • Voetgangers

Locatie / bestemming

 • Cultuur & entertainment
 • Horeca
 • Kruispunt/verkeerslichten
 • Onderwijs
 • Op het water
 • Openbaar vervoer
 • Overig
 • Parken & pleinen
 • Parkeren
 • Sport
 • Straten/wegen (≥50 km/uur)
 • Winkels en (super)markten
 • Woonstraat

Type maatregel

 • Handhaving en toezicht