Maximumsnelheid autoverkeer aanpassen

Een maximumsnelheid van 30 km/uur in de stad maakt het makkelijker om fietsers en gemotoriseerd verkeer te mengen. Fietsers kunnen bij deze snelheid gebruik maken van de rijbaan, waardoor er meer ruimte ontstaat voor voetgangers. Meer informatie over deze maatregel vindt u in onderstaande publicaties.

Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

Kenmerken


Doelgroep

  • Automobilisten

Locatie / bestemming

  • Straten/wegen (≥50 km/uur)

Type maatregel

  • Ruimte maken