Meer ruimte vrijmaken voor terrassen

De ‘reguliere’ plaatsing van terrassen neemt vaak veel voetgangersruimte in, waardoor het nodig kan zijn terrassen tijdelijk te verplaatsen of te verkleinen. Met creatieve oplossingen kan soms toch ruimte worden geboden aan terrassen. Ook het vergroten van bestaande terrassen op locaties met veel ruimte, zoals pleinen, kan ondernemers helpen. Aanvullende informatie over deze maatregel vindt u in onderstaande publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 64)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 17)

Circulaire vlonders plaatsen – Gemeente Rotterdam


Het buitencafé

Creëer meer ruimte voor de lokale horeca door stukken ongebruikte openbare ruimte tijdelijk in gebruik te stellen als terrasruimte. Het buitencafé wordt besproken in Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs.


Terrasvlonders

Terrasvlonders of parklets worden in verschillende steden ingezet om parkeerplaatsen tijdelijk te gebruiken als terras. Door de terrassen naar de straat te verplaatsen ontstaat er daarnaast meer ruimte op de stoep voor voetgangers. De publicatie Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs geeft toelichting op het inzetten van terrasvlonders.


Overige publicaties met betrekking tot het ruimte maken voor terrassen:

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

Ondernemen en coronavirus – Gemeente Nijmegen

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Richtlijnen voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied – Gemeente Meierijstad

Kenmerken


Doelgroep

  • Overig
  • Voetgangers

Locatie / bestemming

  • Horeca

Type maatregel

  • Ruimte maken