Mogelijkheden voor vergunninghouders om auto in een ander rayongebied te parkeren verruimen

Door de mogelijkheden voor vergunninghouders om hun auto in andere rayons te parkeren ter verruimen, ontstaat er ruimte om een andere invulling te geven aan parkeerplaatsen. Meer informatie vindt u in de publicatie Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 26). Zie voor de mogelijkheden ook de maatregel ‘Parkeerterreinen anders inzetten’.

Kenmerken


Doelgroep

  • Automobilisten

Locatie / bestemming

  • Parkeren
  • Straten/wegen (≥50 km/uur)
  • Winkels en (super)markten
  • Woonstraat

Type maatregel

  • Ruimte maken