Scenario’s opstellen voor drukke dagen

Op drukkere dagen kan een coördinatieteam binnenstad worden ingericht. In dit team zit een crowd-management coördinator, een coördinator Toezicht en Handhaving, de politie en eventueel een vertegenwoordiger van de begeleiders/stewards. In dit team wordt periodiek informatie uitgewisseld en wordt, waar nodig, de aanpak bijgestuurd. In de publicatie Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W vindt u een toelichting op de maatregel.

Kenmerken


Doelgroep

  • Fietsers
  • Voetgangers

Locatie / bestemming

  • Parken & pleinen
  • Winkels en (super)markten

Type maatregel

  • Communicatie
  • Doseren toegang
  • Handhaving en toezicht
  • Routing
  • Ruimte maken
  • Venstertijden