Evaluatie maatregelen in 1,5 meter samenleving

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat Maak Samen Ruimte de maatregelen evalueren die CROW heeft opgehaald in het kader van de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving. Daarbij worden ook andere maatregelen betrokken die de decentrale overheden hebben getroffen.

CROW en Maak Samen Ruimte richten zich beide op de openbare ruimte en het versterken van de rol van de decentrale overheden. De evaluatie wordt de komende weken uitgevoerd, de resultaten gedeeld via Maak Samen Ruimte.

In opdracht van het ministerie van IenW is CROW al in april 2020 gestart met het ophalen en publiceren van maatregelen in het kader van de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving. Het doel was om gemeenten tijdig te voorzien van een pakket van mobiliteitsmaatregelen, de toepassing ervan te stimuleren, effecten te monitoren en te communiceren over de resultaten. De publicatie vind je hier.

In ‘Maak Samen Ruimte’ bundelen VNG, Stadswerk en CROW de krachten om – samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken – gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij het bruikbaar en leefbaar houden van de openbare ruimte in een samenleving waar mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden. Het gaat daarbij om de belangrijke functies van de openbare ruimte: verblijven, vermaken, vermarkten en verplaatsen.