Terugkijken: “Webinar Evaluatie Monitor Stedelijke Mobiliteit in de 1,5 meter-samenleving”

De anderhalvemetersamenleving heeft onmiskenbaar haar stempel gedrukt op stedelijke mobiliteit anno 2020. Op maaksamenruimte.nl bundelen we samen met VNG, CROW en de ministeries van BZK en IenW de meest effectieve maatregelen. In opdracht van het ministerie van IenW werd het effect van de getroffen mobiliteitsmaatregelen onderzocht. Hoe kunt u de daaruit geformuleerde lessen en aanbevelingen effectief toepassen? “Dit werd besprken door André de Wit en Erik Timmermans in het webinar ‘Evaluatie Monitor Stedelijke Mobiliteit in de 1,5 meter-samenleving’ op 15 december.

Klik hier om de webinar terug te kijken!

Opzet webinar
André de Wit, adviseur mobiliteit gemeente Rotterdam, gaat in zijn presentatie in op verschillende maatregelen die in de Rotterdamse buitenruimte getroffen zijn. Daarbij komt niet alleen de precieze werkwijze aan bod, maar ook de getrokken lessen en hoe hier in 2021 een vervolg aan gegeven wordt.

Erik Timmermans, onderzoeker bij Goudappel Coffeng, heeft in opdracht van I&W meegewerkt aan totstandkoming van de Monitor Stedelijke Mobiliteit. Hij zal vertellen hoe de monitor tot stand is gekomen, welke informatie belangrijk is om veranderingen in mobiliteit ten gevolge van Covid-19 waar te nemen en hoe die informatie verzameld wordt. Ook vertelt Erik hoe gemeenten in dit proces betrokken zijn en wat de gemeenschappelijke delers zijn in hun beleid.

Benieuwd naar de rapportage? Deze is hier te vinden.