Drukte onder de loep!

Sinds de invoering van de Corona-maatregelen in het voorjaar zijn de adviezen van de overheid duidelijk: “bij klachten blijf thuis en laat je jezelf testen, vermijd drukte, winkel alleen, houd minimaal 1m5 meter afstand”.
We kennen ze langzamerhand allemaal wel. De vraag is echter in hoeverre de gemiddelde Nederlander hier ook gehoor aan geeft. En ja, we zijn inmiddels allemaal Corona-moe en willen graag weer terug naar ons vertrouwde wereldje en vrijheid.

Binnen de gemeente Nijmegen zijn vorig jaar op een 21-tal locaties in het centrum sensoren geplaatst voor passantentellingen. De toegepast techniek is daarbij volledig gebaseerd op privacy by design en voldoet daarmee volledig aan de privacywetgeving. Wat we niet konden vermoeden is dat deze sensoren een jaar later een grote rol zouden spelen in de 1,5 meter aanpak in de openbare ruimte. Sinds het voorjaar monitoren we daarbij het aantal passanten. Let wel: het aantal passanten is daarbij niet gelijk aan het aantal bezoekers. Je kunt immers meerdere malen langs een sensor lopen of juist een route nemen waar geen sensoren zijn opgesteld. Maar in het grote geheel geeft het een prima indicatie van de mate van drukte.

Bevindingen
Zo zagen we in de cijfers het stilvallen van het publiek in het centrum door de lockdown in het voorjaar, het langzamerhand weer opkrabbelen nadat de horeca weer open mocht, de effecten van de vakantieperiode, maar ook het effect van de nieuwe maatregelen. En juist de maatregelen van de laatste paar maanden geven wat nieuw licht over de bezoekers in de binnenstad. Doordat de bezoekers het afgelopen half jaar weer mochten genieten van de terrassen nam het aantal bezoekers weliswaar toe maar vond er ook een spreiding plaats in de openbare ruimte.

Met de nieuwe maatregelen blijkt uit de cijfers van Nijmegen dat de afgelopen 4-5 weken het aantal bezoekers aan het centrum duidelijk zichtbaar afnam. Bij het inzoomen op de verschillende locaties zien we echter duidelijke verschillen. Door de nieuwe sluiting van de horeca zien we het aantal passanten op de horeca-locaties sterk afnemen.
Bij de winkelstraten zien we slechts een kleine afname van het aantal passanten. Daarmee zien we dat het genot van de terrassen nu plaatst heeft gemaakt voor het (fun)shoppen. Dit geeft daarmee ook een risico voor de komende feestmaand.

Is er aan het gedrag van de bezoekers dan echt niets veranderd? Jawel, maar niet in de mate waarop we dat allemaal zouden willen.
Zo zien we dat het aantal passanten op de maandag en dinsdagen nagenoeg gelijk is aan 2019. Op de woensdagen en donderdagen zien we een beperkte toename. Maar de zaterdag(middag) blijft steevast (en met name tussen 14:00 en 15:00 uur) het favoriete moment om de binnenstad te bezoeken.
En het blijft daarmee lastig om het publiek te sturen. En zelfs bij voldoende (openbare) ruimte, hebben we het niet eens over het werkelijk naleven van de 1,5 meter door het publiek zelf.

Oproep: delen ervaringen monitoring drukte binnenstad
Als Nijmegen zijn we uiteraard benieuwd of ander gemeenten bovenstaand beeld herkennen en hoe zij de drukte in de binnenstad monitoren. En hoe zij dit objectief of juist subjectief ervaren.
We zijn benieuwd. En oh ja, met de cijfers van 2019 kunnen we een voorzichtige voorspelling doen wat wij de komende maand in onze binnenstad mogen verwachten….

Fred Aalders
Strategisch adviseur Informatiegestuurd Beheer, Gemeente Nijmegen

Reageren
Wil je reageren op de oproep van Fred Aalders?
Dat kan direct via: f.aalders@nijmegen.nl of via info@maaksamenruimte.nl

>