Handreiking ‘Hoe bereid je je als gemeente voor op drukte en gedrag in de (binnen)stad na de lockdown?’

Het moment dat de lockdown eindigt en versoepelingen mogelijk lijken nadert snel. En daarmee
ook de vraag: hoe gaan mensen zich na de lockdown gedragen in de openbare ruimte? Welk
gedrag kunnen we verwachten in de winkelstraten, parken of op het terras? Werken de oude
maatregelen om 1,5 m afstand te houden en drukte te vermijden nog voldoende of zijn ze aan
vernieuwing toe?

Deze Do’s en Don’ts: Inzichten vanuit de gedragspsychologie en crowd management zijn gebundeld in de Handreiking ‘Hoe bereid je je als gemeente voor op drukte en gedrag in de (binnen)stad na de lockdown?’
Download de handreiking.

In de handreiking staan we stil bij:
– wat het afgelopen jaar gedaan is op het gebied van crowd management
– de impact die het coronavirus op ons leven heeft.
Werpen we een blik op de toekomst:
– welk gedrag kunnen we straks verwachten in de (binnen)stad?
Komen we met concrete tips voor gemeenten en ondernemers vanuit twee perspectieven:
– het gedragsperspectief
– het crowd management-perspectief.

We eindigen met een beeld van interventies die diverse gemeenten nu al inzetten en de informatie over de gedragsstrategie van het programma directoraat DG Samenleving en Covid 19 van de Rijksoverheid.

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen, kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op de datums zoals opgenomen in het stappenplan. Deze datums hangen af van het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

Wat staat ons dan te wachten als het gaat om drukte en gedrag wanneer er weer steeds meer mogelijk is?
De Handreiking ‘Hoe bereid je je als gemeente voor op drukte en gedrag in de (binnen)stad na de lockdown?’ gaat hier op in. Bekijk de Handreiking hier.

Weer een openingsplan?
Ook zijn er kritische geluiden als het gaat om ‘weer een openingsplan’. Zoals gemeld op RTLnieuws.nl: “En weer presenteert het kabinet een openingsplan voor hoe we uit de crisis komen. Hoeveel is dit plan waard en wordt ons geen worst voorgehouden? Het RIVM had juist geadviseerd om geen datums te noemen. “Ik snap dat de overheid positief wil communiceren, maar je moet het wel kunnen waarmaken”, zegt hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte.” Lees hier het hele artikel van RTLnieuws.nl
Ook de NOS kopt: ‘Openingsplan kabinet is inzichtelijker dan routekaart, maar hopeloos dubbelzinnig’ en tot slot de
analyse van NU.nl: ‘Openingsplan kabinet recept voor teleurstellingen’

Coronamaatregelen binnenstad Utrecht

In mei 2020 is gemeente Utrecht gestart met een scala aan maatregelen. Voor de start is in kaart gebracht op welke plekken in de binnenstad het druk is. De aanpak van deze drukke punten moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de maatregelen duurzaam zijn, herkenbaar zijn en rijmen met de gang van zaken. Er is gekozen voor een basis aan maatregelen die altijd aanwezig zijn en maatregelen die worden ingezet op basis van het druktebeeld in de binnenstad.

Basis- en aanvullende maatregelen
De basismaatregelen omvatten het verwijderen van fietsen bij excessen en als fietsen gevaarlijk geparkeerd of in de loopstromen staan, de tijdelijke uitbreiding van voetgangersgebied, het scheiden van tegengestelde (loop)stromen en eenrichtingsverkeer op de markt. De verkeerslichten in de stad zijn geoptimaliseerd voor voetgangers, daarna voor fietsers en dan auto’s. De verblijffunctie van de stad en winkelcentra vervalt door het afzetten of verwijderen van straatmeubilair en uitstallingen zijn verboden. In de zomer zijn ook informatieve tekstkarren en ‘zitcirkels’ gecreëerd in de parken.

Ron Looy: ‘’We willen zoveel mogelijk stromen en bekende routes in stand houden en maatregelen alleen inzetten waar nodig.’’ Voor de aanvullende maatregelen is in het crowd management-plan gekozen voor verkeersborden die eenrichtingsverkeer aangeven, maar op rustigere dagen worden afgedekt. De eenrichtingsroutes zijn zoveel mogelijk in een carrousel, rondom de stad geplaatst, om betere uitstroom te bevorderen.

Uitbreiding voetgangersgebied Vredenbrug door verwijdering van fietsen: voor en na.’

Inzet verkeersregelaars
‘’Eenrichtingsverkeer krijg je niet alleen voor elkaar met bebording, daarom is er gekozen voor verkeersregelaars op drukke dagen.’’ Voorheen heeft Utrecht gebruik gemaakt van cityhosts, maar daarna is bewust gekozen voor verkeersregelaars. Ze hebben de uitstraling van een steward en ze zijn getraind in het uitvoeren van verkeershandelingen. In het belang van de gastvrijheid zijn er wel aanpassingen gedaan.

Volgens Looy moesten veel mensen wennen aan de veranderingen in de stad, toch werden de regels snel opgevolgd. ‘’Er zijn altijd mensen die maatregelen negeren’’, volgens Looy moeten de verkeersregelaars niet aan deze mensen trekken en sleuren. De grootste groep gedraagt zich wel naar behoren. 

Differentiatie in maatregelen op basis van drukte
Utrecht wil alleen extra maatregelen inzetten op de dagen dat het nodig is. Wanneer het nodig is bepalen zij via verschillende druktebeelden. Het inzetten van camera’s is al snel privacygevoelig, maar er zijn altijd mensen in de stad aanwezig die de drukte bepalen. Het is een combinatie van input door verkeersregelaars, coördinatoren die regelmatig schouwen, politie, toezicht en handhaving, Centrummanagement Utrecht en de beveiliging van Hoog Catharijne en andere partijen.

Op basis van de informatie die wordt verzameld over de drukte zijn verschillende acties vereist. Elk beeld van drukte heeft zijn eigen scenario. Groen voor de basismaatregelen, oranje voor gecombineerde eenrichtingsstromen om het voetgangersgebied te verdunnen en rood betreft het omleiden en afsluiten van wegen. Elk scenario heeft verschillende teksten klaarstaan voor de tekstwagens. Gaandeweg zijn de maatregelen dynamisch gefaseerd in tijd en ruimte op basis van vergaarde data. ‘’Zaterdag is het drukst, zondag kan verschillen qua drukte. Wanneer inzet nodig is zijn er scenario’s achter de hand om verder mee door te pakken. Het staat altijd klaar.’’

Communicatie
De communicatie over de genomen maatregelen in Utrecht is uniform. De vormgeving en teksten blijven gelijk, ook in bijvoorbeeld de winkelcentra. ‘’Het gaat niet om een rode of een blauwe sticker, het gaat om samen één beeld creëren. Maximale samenwerking in de communicatieve uitingen werkt het best.’’

De drukte in de stad wordt gecommuniceerd met bezoekers door middel van de druktemonitoring van de provincie. Bij scenario rood worden de landelijke pers opgezocht. Gemeente Utrecht staat ook direct in contact met Rijkswaterstaat en de Nationale Spoorwegen (NS) wanneer de scenario’s gevaarlijk druk dreigen te worden.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking
Er wordt zoveel mogelijk ruimte gecreëerd op het voetgangersgebied, dit zorgt voor een betere doorstroming. Er worden niet alleen fietsen verwijderd op drukke plaatsen, ook op de geleidelijnen. Evenals verkeersborden en prullenbakken die door de nieuwe routes nu in looppad staan. Daarnaast zijn de verkeersregelaars getraind om tevens in het kader van hospitality mensen op weg te helpen. “Uiteraard leidden de coronamaatregelen tot bijzondere zaken. De eenrichtingsborden zorgden in de eerste instantie voor verstoringen, ze waren niet handig geplaatst. Dat is razendsnel aangepast. Wat je ziet bij corona is dat we eerst kijken naar de noodzaak [voorkomen van besmettingen] en daarna direct aanpassingen doen op basis van de praktijk”.

Druktebeheersing binnen de anderhalvemetersamenleving
De ervaringen rondom de anderhalvemetersamenleving en de opgaves waarvoor gemeenten komen te staan bij de heropstart na de tweede lockdown vormen een lerend netwerk waarvan resultaten gedeeld worden op maaksamenruimte.nl. Heb je praktijkervaringen die je wilt delen via Maak Samen Ruimte? Mail dan naar info@maaksamenruimte.nl.

VNG Dialoog in coronatijd: Bezoekersmanagement in de openbare ruimte

Tijdens deze VNG Dialoog staat het onderwerp ‘Bezoekersmanagement in de openbare ruimte’ centraal. De behoefte om bezoekersstromen te kunnen beïnvloeden is momenteel groot en actueler dan ooit. Welke tools, onderzoeken en voorbeelden zijn er inmiddels beschikbaar? En welke zaken zijn van belang?

We vragen het aan de experts van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Het bureau faciliteert onder andere gemeenten met kennisuitwisseling rondom bezoekersmanagement in de openbare ruimte.

Programma

 • Bastiaan Overeem, programmamanager bestemmingsontwikkeling bij NBTC, geeft een toelichting op de activiteiten die zijn uitgevoerd in de afgelopen periode.
 • Anke ten Velde, insight expert bij NBTC, is aanwezig voor vragen over de onderzoeken rond dit onderwerp.
 • Vervolgens starten zij het gesprek over de inzet van bezoekersmanagement door gemeenten in 2021 en daarna.

Locatie en tijd: Online Donderdag 22 april van 10.00 uur tot 11.00 uur
Doelgroep: Bestuurders en ambtenaren

Aanmelden

Meer informatie

Organisator VNG

Tip: Nieuwsbrief Corona en gedrag

We hebben inmiddels al een aantal artikelen gedeeld die ingaan op het menselijkgedrag rondom coronamaatregelen.
Coronamaatregelen en gedrag; hoe ziet de wereld er straks uit?
Gedrag- en mentaliteitsverandering door COVID-19

Gezien de duur van de COVID-19 situatie is het gedrag een steeds belangrijkere pijler. Sinds voorjaar 2020 onderzoekt de RIVM Corona Gedragsunit hoe mensen in Nederland omgaan met de coronamaatregelen en factoren die daarmee samenhangen. De resultaten hiervan lees je in de ‘Corona en Gedrag’ nieuwsbrief.
Hiermee informeert men beleidsmakers en professionals over activiteiten en resultaten van de RIVM Corona Gedragsunit.

Aanmelden nieuwsbrief
Je kunt je hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.
Hier kun je ook eerdere edities van de nieuwsbrief teruglezen.

Coronamaatregelen en gedrag: hoe ziet de wereld er straks uit?

Hoe ziet de wereld er straks uit na de lockdown. En dan vooral: hoe gaan mensen zich dan gedragen in de openbare ruimte. De gemeente Nijmegen is hier druk mee bezig en riep de hulp in van andere gemeenten over dit beeld te sparren. Een tiental gemeenten sprong Nijmegen te hulp en ook gedragspsycholoog Bob van Dam gaf een inkijkje in de gedragingen van mensen en wat we kunnen verwachten.

Oude vs. Nieuwe maatregelen
Werken straks de oude maatregelen nog wel? En wat werkt straks niet meer? Dat was de voornaamste vraag.

“Het is niet alleen het probleem van Nijmegen, maar eigenlijk van heel Nederland. We hopen allemaal weer naar buiten te kunnen en te genieten van terrassen en winkels. Maar gaat dat goed?” zo vraagt Fred Aalders van de gemeente Nijmegen zich hardop af.
Luisteren mensen nog wel naar borden en bewegwijzering zoals voorheen? Of is de angst eraf? “Angst bij de gemeente zit er in dat het ongecontroleerd gaat worden. Dat de grote massa’s te dicht bij elkaar komen. En dat we moeten ingrijpen met boa’s of de politie. Dat is iets wat je niet wil.”

Een van de voorbeelden die daarbij genoemd wordt, is het openen van de terrassen. Waarvan alle aanwezige gemeenten het eens zijn dat het openen waarschijnlijk wel een stormloop gaat betekenen in het begin.
“Als het mooi weer wordt, dan komen mensen toch wel buiten in de stad. Je ziet dan dat mensen gaan zwerven. Het openstellen van de terrassen is juist een vorm van crowdcontrol, omdat je dan de lopende drukte in de straat kan reguleren”, zo verwoord de gemeente Utrecht het. Andere aangesloten gemeenten, zoals Apeldoorn en Breda herkennen dit beeld wel.

Zonder de opening van de terrassen ontstaan hotspots in bijvoorbeeld parken, en wordt het minder uitgesmeerd over de stad. Wel is het dan de bedoeling om voldoende terrassen te hebben.
Diverse gemeenten breiden hiervoor de terrassen uit, of offeren parkeerplekken op in de stad voor pop-up terrassen.

Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan het circulatieplan in de stad om drukke plekken te voorkomen, in combinatie met druktemeters (waarvan wel aangegeven wordt dat deze dynamisch moeten zijn).

Maar is dit allemaal genoeg om het gedrag te beïnvloeden?

Gedragspsychologie
Om gedrag effectief te kunnen beïnvloeden zijn een aantal factoren van belang. Bob van Dam, gedragspsycholoog, somt het op in vijf punten:

 • Doel: heb je een concreet doelgedrag wat je wil zien? Maak het zo concreet dat je het in een foto vast kan leggen.
 • Weten: weet de doelgroep wat er van hen verwacht wordt? Vermijd hoog over termen (“vermijd drukte”, maar wanneer is het druk?)
 • Willen: is de groep gemotiveerd genoeg om dit gedrag te vertonen?
 • Kunnen: is het doelgedrag mogelijk voor de doelgroep? Zijn de terrassen in het centrum vol? Kan de doelgroep dan elders terecht zonder het druk te maken?
 • Doen: help je de doelgroep het doelgedrag uit te voeren? Door bijvoorbeeld pop-up terrassen.

Van Dam zegt dat uit de cijfers blijkt dat ‘willen’ bij een groot deel van de Nederlanders nog wel goed zit. Daarom is vooral ook focus op de andere vragen nodig. Al moet er wel rekening gehouden worden met dat de wil onder druk staat.

“Er is behoefte aan sociaal contact, autonomie, zekerheid (fundamentele drijfveren). Dat zit in ons. De coronamaatregelen onderdrukken dat. Je hebt wilskracht om dat vol te houden. Eerst werden we gestuurd door angst en onzekerheid. Nu zijn doelgroepen zich anders gaan verhouden richting het virus. Angst en onzekerheid is er gaat er steeds meer vanaf. Wat motiveert dan nog?”

Toch adviseert hij om uit te gaan van een positief mensbeeld. “De meeste mensen willen wel. Dus zet daar op in.  Maar sommige mensen zijn wel gefrustreerd met andere intenties, daar moet je ook een plan voor hebben.”

“Wat kunnen we dan verwachten? Als je iets meer autonomie terugkrijgt zorgt dat voor ontlading. De vraag is in hoeverre je dat kan reguleren? Zo trekt drukte meer drukte aan. Vervolgens krijg je een andere sociale norm. Als niemand zich aan de regels houdt, dan doe je dat zelf ook minder. Help dus mensen herinneren naar wat ze eigenlijk wilden.”

Ook waarschuwt Van Dam voor de effecten van alcohol en drugs: “Als mensen dus de ontlading voelen, in combinatie met alcohol, kan ervoor zorgen dat het richting het einde van de dag het lastiger wordt je aan de regels te houden.”

Do’s
Wat je als gemeenten dan vooral kan doen is het doelgedrag concretiseren en daar de resources op inzetten. “Wees GASTvrij”, zoals Van Dam het omschrijft, “GAST staat daarbij voor: Gemakkelijk, Aantrekkelijk, Simpel en Tijds- en locatiegebonden.”

Lees ook eens de ervaringen en aanpak van de gemeente Den Haag in het artikel: Gastveiligheid in Den Haag

En meld je ook aan voor een van de online bijeenkomsten druktebeheersing voor gemeenten.

Gastveiligheid in Den Haag

Goede communicatie moet eraan bijdragen dat de basismaatregelen in de openbare ruimte worden nageleefd. In de gemeente Den Haag heeft Marketing Haagse Binnenstad ‘menselijke’ ondersteuning geboden aan de Gemeentelijke Coronacampagne. Het leidde tot verschillende creatieve activiteiten die niet onopgemerkt bleven bij de bezoeker van de Haagse binnenstad.

Hoe kun je campagne voeren als niks mag? ‘’Het draait om zichtbaar blijven en communiceren wat er wél kan in de binnenstad. De ambitie van Den Haag is het zijn van de toeristenstad van Nederland. In de zomer trekken de toeristen naar de kust, maar ook het zijn van een ideale winterbestemming staat hoog in het vaandel voor Den Haag.’’ Aldus Daphne Wray van Marketing Haagse Binnenstad.

‘Gastveiligheid’
Voor corona hielden Daphne en haar collega’s zich bezig met het aantrekkelijker en sfeervoller maken van de binnenstad o.a. middels het organiseren van evenementen en aankleding, maar tijdens de coronapandemie houden zij zich vooral bezig met het op een aantrekkelijke en menselijk manier communiceren van de coronamaatregelen waarbij zij inspelen op gedragsverandering bij de bezoekers van de binnenstad. Hoewel er geen evenementen mogen plaatsvinden wordt de pret wel ervaren, maar dan in de vorm van aankleding van de stad en het inzetten van gastvrije funhosts.  ‘’De funhost geven bezoekers een ‘welkom-gevoel’. Als je je ergens welkom of op je gemak voelt, voel je al snel veilig, vandaar de term ‘gastveiligheid’.’’

Funhosts
De ‘Zee van ruimte’-campagne van de zomer van 2020 richtte zich op het aantrekken van toeristen, want er zijn in en rond Den Haag zeeën van ruimte: in de diverse winkelgebieden, de bossen, en aan het ruim 11 kilometer lange strand. De funhosts zijn te herkennen aan de outfits die een nautische en koninklijke uitstraling hebben dat past bij het karakter van de kustgemeente. Deze funhosts worden ingezet als gastvrije ondersteuning van de verschillende crowd control medewerkers zoals boa’s, handhavers en politie die een meer serieus karakter hebben. De funhosts wijzen de bezoekers op een ludieke manier op de regels, bieden hen een gastvrij ontvangt en wijzen hen, indien nodig, op rustigere gebieden. Een welkom gevoel en veiligheid staat voorop.

Deze funhosts verschillen van de reguliere cityhosts, die te herkennen zijn aan hun groene kleding. Cityhostst worden ingezet om informatie te geven over de toeristische attracties en zijn aan vaste informatiepunten verbonden.

Communicatie
‘‘Gastvrijheid is een mix van onder andere een net straatbeeld, dus geen wirwar aan verschillende soorten stickers en afzettape, maar alles in dezelfde uniforme stijl, vriendelijk en gastvrij personeel zowel in winkels, horeca maar ook op straat. Wij maken daarom communicatiepakketten voor de ondernemers met wachtrijstickers en andere communicatie-uitingen. De boodschap moet ook gastvrij zijn. Dus niet: ‘stop draai je om, je mag niet naar binnen’, maar ‘Einde wachtrij, Kom je later terug?‘ en ‘Welkom, geef elkaar de ruimte’ in verschillende talen en pictogrammen voor alle toeristen en inwoners die Den Haag kent. We hanteren dezelfde campagne voor verschillende winkels, verschillend publiek, andere vormen rijen. Een uniforme aanpak zorgt voor een rustige uitstraling in het straatbeeld.’’

Geleerde lessen
De inzet van de enthousiasmerende hosts bracht ook uitdagingen mee. Wat doe je met hosts die geen energie uitstralen? Dat staat recht tegenover de gastvrije boodschap. Er zijn door Marketing Haagse Binnenstad verschillende soorten funhosts ingezet. Zo werd er in de zomer samengewerkt met een musical opleiding. ‘’Deze mensen hadden ‘de ludieke aanpak’ in hun bloed en zijn niet bang om op mensen af te stappen.’’

‘’Tijdens de wintercampagne hebben we gewerkt met een hospitality uitzendbureau. Dit waren allemaal mensen die werkloos thuis zaten omdat er geen evenementen meer doorgingen waarvoor zij ingeroosterd waren. Daarnaast gaan we nu, in 2021, samenwerken met ROC Mondriaan, opleiding hospitality, en bieden we hun studenten de kans om ook als funhost mee te draaien.’’

Er is gekozen voor een basisinzet van het hospitality uitzendbureau waarbij de inzet wordt aangevuld met studenten. Deze combinatie levert een aantal voordelen op. Naast dat het goedkoper is om gedeeltelijk gebruik te maken van studenten, zorgt de basisinzet ervoor dat uitval door studenten kan worden opgevangen. Dit terwijl de studenten op hun stage leren van de professionele uitzendkrachten.

Voor de opzet van de wintercampagne van 2020 is er van de zomercampagne 2020 veel geleerd. De zomerse funhosts werden ingeruild voor winterse piccolo’s.  De piccolo’s ontvangen een training gedragsverandering om de gedragstheorie direct in te zetten in de praktijk. Op een positieve manier bezoekersgedrag veranderen heeft voor Den Haag gewerkt. Het vriendelijk benoemen van gewenst gedrag, welkom heetten en het straatbeeld rustig houden. In 2021 zul je de piccolo’s dan ook vaker in het straatbeeld van Den Haag tegenkomen.

Druktebeheersing binnen de anderhalvemetersamenleving
De ervaringen rondom de anderhalvemetersamenleving en de opgaves waarvoor gemeenten komen te staan bij de heropstart na de tweede lockdown vormen een lerend netwerk waarvan resultaten gedeeld worden op maaksamenruimte.nl. Heb je praktijkervaringen die je wilt delen via Maak Samen Ruimte? Mail dan naar info@maaksamenruimte.nl.

Notitie – Stedelijke Mobiliteit ten tijde van COVID-19

Deze notitie biedt handreikingen voor gemeenten om de stedelijke mobiliteit in de 1,5m-samenleving in goede banen te leiden. Het betreft de derde versie.

Voorlopig zal ook het stedelijke verkeer rekening moeten houden met beperkingen om onderlinge besmetting met het Corona-virus te voorkomen. Op bepaalde locaties zal daar extra ruimte voor nodig zijn. Bovendien komen er nieuwe ruimteclaims voort uit verandering in de vervoerwijze en (economische) activiteiten in de openbare ruimte als de terrassen weer open mogen en er weer evenementen komen. Veel gemeente zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke maatregelen om dit in goede banen te leiden. Om u hierbij te helpen hebben CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform Ruimte voor Lopen en GNMI de notitie “Stedelijke mobiliteit ten tijde van COVID-19” opgesteld. Inmiddels is de derde geactualiseerde versie beschikbaar.


Update 17 maart 2021: Belangrijkste wijzigingen:

 • Hele document aangepast aan actuele situatie, nieuwe inzichten en opgedane ervaring;
 • Meer prioriteit bij locaties waar het vaak voor komt dat mensen langere tijd dicht bij elkaar staan (zoals winkelstraten, scholen, oversteekplaatsen, recreatiegebieden e.d.);
 • Hoofdlijnen uit Notitie Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs van 11 mei 2021 zijn opgenomen, geactualiseerd en verbreed van basis naar voortgezet onderwijs scholen.


Update 24 juli 2020: Belangrijkste wijzigingen:

 • Door hele document heen aangepast aan actuele situatie, nieuwe inzichten en opgedane ervaring
 • Nieuwe hoofdstukken over parkeren en deelmobiliteit, openbaar vervoer en evenementen-  en recreatieverkeer
 • Geactualiseerd hoofdstuk over de landelijke communicatie
 • Op basis van meer inzicht in risico op besmetting buiten aangepaste prioritering van middels quick scan te analyseren type locaties
 • Nieuwe paragraaf over draagvlak voor maatregelen
 • Toegevoegde aanbevelingen over maatregelen rond terrassen
 • Geactualiseerde maatregelen op geregelde kruispunten


Inhoud in het kort:

 • Inleiding: Covid-19 leidt tot extra ruimteclaims
 • Stappenplan voor prioritering en het bepalen van maatregelen
 • Maatregelen:
  • In drukke winkel- en horecagebieden
  • Rond scholen
  • Bij oversteekplaatsen met te weinig opstelruimte
  • In straten met te smalle trottoirs
  • Op fietspaden die te smal zijn
  • Bij recreatiegebieden en evenementen
  • Bij parkeergelegenheden voor auto en fiets
  • Bij openbaar vervoerhaltes
  • Evenementen en recreatiegebieden
 • Communicatie
 • Juridische aspecten

De notitie is hier te downloaden.

Praat je mee: Case Nijmegen opening terrassen

De gemeente Nijmegen maakt zich zorgen over het moment waarop de terrassen weer open mogen.

Nu iedereen de corona maatregelen langzamerhand meer dan zat is, hunkeren mensen weer naar meer vrijheid in de openbare ruimte en het genieten op terrassen.
Een voorbode hiervan was de afgelopen tijd al te zien in het Vondelpark in Amsterdam en in het Nijmeegse Kronenburgerpark. Grote groepen mensen die te weinig afstand houden en genieten van een biertje-to-go. Deze situaties zijn ongewenst.

Zorgen Nijmegen
De zorg van Nijmegen zit in het feit dat – bij het weer opengaan van de terrassen – de oorspronkelijke maatregelen zoals we deze vorig jaar met zijn allen hebben bedacht niet meer zullen werken.

Werden de maatregelen vorige jaar nog door 75% van de Nederlanders gedragen, zien we nu dat de steun fors terugloopt naar ca. 45%. Dit zal naar verwachting ook betekenen dat mensen zich minder aan de maatregelen zullen gaan houden.

De uitdaging is nu hoe we de openstelling van terrassen en parken zodanig kunnen begeleiden dat er sprake is van dosering en spreiding in de openbare ruimte.
Maar wel op een manier die natuurlijk aanvoelt en niet belerend is. Maar hoe doen we dat?

Doe mee met de online sessie
Onder de noemer ‘twee weten meer dan een’ willen we op woensdag 24 maart van 10.00 – 11.30 uur, deze case van Nijmegen bespreken. En daar nodigen we jou ook voor uit.
Wie heeft al ideeën om alles in goede banen te leiden en wat zou de rol vanuit de horeca / evenementen kunnen zijn?

Meld je aan via: info@maaksamenruimte.nl

Tweede serie online bijeenkomsten druktebeheersing voor gemeenten

Het Event Safety Institute (ESI) organiseert in opdracht van de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) en in samenwerking met Maak Samen Ruimte in april drie nieuwe online rondetafelbijeenkomsten over druktebeheersing binnen de anderhalvemetersamenleving. Samen met gemeenten gaan we in gesprek om ons in een lerend netwerk voor te bereiden op een veilige heropstart van Vrijetijdhotspots, binnensteden en evenementen.

Na drie succesvolle bijeenkomsten in januari, gaan we in april opnieuw met de actualiteiten rondom de thema’s vrijetijdhotspots, binnensteden en evenementen aan de slag. De bijeenkomsten zullen in het teken staan van geleerde lessen die gemeenten kunnen gebruiken bij de heropstart uit de tweede lockdown. We nodigen voor iedere sessie een aantal deelnemers uit die anderen kunnen inspireren met goede ervaringen uit hun gemeentelijke praktijk. Daarnaast is er voor alle deelnemers tijd en ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan om visies, uitdagingen en ervaringen te delen.

De online bijeenkomsten via MS Teams worden begeleid door ESI en worden bijgewoond door de VNG en haar kennispartners binnen Maak Samen Ruimte. De planning is als volgt:

 • Vrijetijdhotspots: dinsdag 6 april van 10:00 -12:30 uur
  Deze sessie staat in het teken van de toenemende binnenlandse toerisme en de naderende vrije feestdagen en vakanties.
 • Binnensteden: donderdag 8 april van 13:30 – 16:00 uur
  Deze sessie staat in het teken van de heropening van de winkelgebieden en horeca, maar ook de druktebeheersing in stadsparken komt aan bod.
 • Evenementen en markten: donderdag 15 april van 10:00 – 12:30 uur
  Deze sessie behandeld zowel de inhoudelijke veiligheidsaspecten van verschillende groot- en kleinschalige bijeenkomsten, tot aan de run op de evenementenkalender in het najaar.

Ben je werkzaam bij een gemeente en betrokken bij de aanpak van druktebeheersing in de buitenruimte? Wil je deelnemen aan een van de bijeenkomsten? Meld je dan uiterlijk 31 maart aan via info@esi.email.

De ervaringen rondom de anderhalvemetersamenleving en de opgaves waarvoor gemeenten komen te staan bij de heropstart na de tweede lockdown vormen een lerend netwerk waarvan resultaten gedeeld worden op maaksamenruimte.nl. Heb je praktijkervaringen die je wilt delen via Maak Samen Ruimte? Mail dan naar info@maaksamenruimte.nl.

Benieuwd naar de voorgaande bijeenkomsten? Lees de impressie op maaksamenruimte.nl.

Gedrag- en mentaliteitsverandering door COVID-19

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Premier Rutte in de persconferentie bekendmaakte dat we vanaf dat moment geen handen meer schudden in Nederland.
Dit naast de al eerdere aangekondigde aanwijzingen: handen wassen, vaker dan we gewoon waren, in je elleboog niezen en gebruik maken van papieren zakdoekjes.

Nederland is dus al een jaar in de ban van het nieuwe coronavirus. Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, houden het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland (samen met de regionale GGD’en) een groot onderzoek. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk. (Bron RIVM)

Bekijk hier de resultaten

Wereldwijd hebben de verspreiding van het COVID-19-virus en de immense gevolgen daarvan ons leven volledig ontwricht. Ook al zijn we stappen verder met de uitrol van het vaccin, gedragsverandering van bevolking en zorgprofessionals blijft cruciaal om het virus onder controle te krijgen en te houden. De overheid heeft het afgelopen jaar verregaande maatregelen genomen om het gedrag van mensen drastisch te veranderen. In het artikel ‘ Gedragsverandering cruciaal in strijd tegen COVID-19’ word besproken welke wetenschappelijke gedragsinzichten kunnen worden toegepast in de communicatie met de bevolking om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan en hoe om te gaan met noodzakelijke beleidsmaatregelen. Ook laten we zien hoe deze inzichten kunnen worden ingezet in de dagelijkse praktijk. (Bron: NtvG)
Lees het hele artikel op Nederlands tijdschrift voor geneeskunde

Nederlandse samenleving voorgoed veranderd

Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam geeft aan dat Corona een blijvende invloed heeft op het menselijk gedrag.
Waar veel Nederlanders voorheen wat ‘los’ omgingen met regels, worden we door de coronacrisis gedwongen ons beter aan de regels te houden. En zien we dat ook daadwerkelijk gebeuren.
Ook spreken we elkaar aan op gedrag, dragen van een mondkapje, afstand houden etc.. iets dat voorheen niet gebruikelijk was. Wie sprak nou iemand anders aan die door rood fietste?

Meer lezen over deze gedragsverandering:

Jongeren en corona in het verkeer

Middelbare scholen en het MBO-onderwijs zijn afgelopen maandag 1 maart 2021 weer open gegaan. De huidige basisregels zijn hierbij nog steeds van kracht op en rondom de scholen. Maar wat heeft dit voor effect op de drukte in het OV of op de fietspaden?

De mogelijke resultaten hebben we nog niet en ook niet wat het effect zal zijn op het coronavirus zelf. Wel kunnen we enkele interessante items rondom dit onderwerp met jullie delen.

 • Jongeren en corona in het verkeer
  TeamAlert, de Fietsersbond, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deden in juli 2020 al onderzoek naar het draagvlak onder verkeersdeelnemers van maatregelen om de anderhalve meter afstand in het verkeer te handhaven. Dit onderzoek beantwoordt de volgende onderzoeksvraag: in hoeverre is er draagvlak voor de verkeersmaatregelen die er voor zorgen dat verkeersdeelnemers anderhalve meter afstand kunnen houden in het verkeer?

>