Crisis in tijden van crisis

De afgelopen maanden is Nederland druk geweest met de inrichting van de openbare ruimte passend bij de 1,5 meter samenleving ontstaan door COVID-19. Een positieve aanpak om met elkaar te zorgen voor ruimte, kansen en het bieden van perspectief voor de inwoners van heel Nederland.
Ook op Maak samen ruimte hebben we veel kennis, ervaringen en inspiratie met elkaar gedeeld. Door met elkaar in gesprek te zijn en van elkaar te leren zagen we ook de kansen en mogelijkheden die een crisis ons biedt. Wat de toekomst ons kan brengen en hoe wij onze openbare ruimte anders moeten en willen gaan gebruiken en inzetten.

Wat doet ons openbare ruimte hart dan zeer als we de beelden zien van de afgelopen dagen. Crisis in tijden van crisis.  
Rellen in onze zo geliefde openbare ruimte. Met zorg ontworpen, ingericht en beheerd en nu vernield door frustratie en kwaadheid.

Hoe kon dit zo gebeuren? Daarop hebben wij het antwoord niet. Wel willen we met dit bericht de 2 kanten van een crisis in tijden van een crisis laten zien. We delen een aantal nieuwsitems.

Het is onze stad, onze openbare ruimte
Inwoners van Nederland laten zien dat ze de rellen in Nederland niet tolereren. Zo ontstaan er meerdere mooie initiatieven om zowel de openbare ruimte weer ‘toonbaar’ te maken als de medemens die hard getroffen zijn te helpen.
Ook daar is Nederland groot in, samen sterk staan. En dat in een tijd dat de boog al zo lang gespannen staat. Dat is indrukwekkend om te zien en duwt de ellende hopelijk zo snel mogelijk naar de achtergrond. Samen maken we weer ruimte voor elkaar!

Hieronder een kleine greep uit de initiatieven die zijn ontstaan na de rellen:

Maandrapportage december Monitor Stedelijke Mobiliteit

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben CROW en Goudappel Coffeng de rapportage ‘Monitor stedelijke mobiliteit; Mobiliteitsontwikkelingen & kwalitatieve evaluatie maatregelen 1,5 meter samenleving’ opgesteld.

Deze rapportage biedt inzicht in:

▪ Mobiliteitsontwikkelingen ten tijde van de coronacrisis: intensiteiten (auto, fiets, vracht), congestie (auto, vracht), ongevallen en OV-gebruik (trein).
▪ Ervaringen van gemeenten met de 1,5 meter samenleving.

Dit is de rapportage t/m december 2020, conclusies hebben betrekking op de maand december.

Kwalitatieve evaluatie
Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

▪ Welk type maatregelen zijn recentelijk uitgevoerd?
▪ Waar zijn deze maatregelen uitgevoerd?
▪ Op welke doelgroep zijn de maatregelen gericht?
▪ Hoe is de implementatie van de maatregelen verlopen?
▪ Wat zijn de effecten van de maatregelen?
▪ Verwachten gemeenten dat de corona-maatregelen in de toekomst effect hebben op de inrichting
van de openbare ruimte?

De conclusies over de maanden maart t/m november zijn beschreven in de vorige rapportages.
november 2020
oktober 2020

Terugkijken Webinar ‘De adaptieve buitenruimte’

Afgelopen donderdag 14 januari heeft het Webinar: De adaptieve buitenruimte plaatsgevonden met sprekers Sander Klaassen, senior landschapsarchitect bij de gemeente Rotterdam en Gijs Wolfs, Stedenbouwkundige en founding partner bij wUrck architectuur.

BEKIJK HIER HET WEBINAR TERUG

Achtergrond informatie webinar
Hoe werk je aan de wendbaarheid – en daarmee de weerbaarheid – van de stad? Wat leren de ervaringen met de 1,5-meter-maatregelen ons? Sander Klaassen en Gijs Wolfs hebben de deelnemers meegenomen in de wereld van adaptiviteit. Want dat onze openbare ruimte tegen een veranderend gebruik bestand moet zijn heeft 2020 ons wel laten zien.

Sprekers
Sander Klaassen is werkzaam als senior landschapsarchitect bij de gemeente Rotterdam. Hij heeft van dichtbij kunnen zien hoe ruimte voor rust en beleving belangrijker is geworden in de buitenruimte. Maar waar haal je meer ruimte vandaan? En welke processen en projecten zijn in een stroomversnelling terechtgekomen? Ook gaat Sander in op de waarde van het experiment en waarin kansen liggen voor de stad.

Gijs Wolfs is stedenbouwkundige en founding partner bij wUrck architectuur. In zijn presentatie bespreekt hij het project Vestdijk. Dit project, dat begon om de luchtkwaliteit in Eindhoven te verbeteren, kenmerkte zich door een integrale aanpak. Met slimme, innovatieve oplossingen zijn thema’s zoals vergroening, klimaatbestendigheid en flexibelere gebruiksmogelijkheden tegelijkertijd aan de orde gekomen.

Maak Samen Ruimte
Dit webinar is mede gepresenteerd in het kader van maaksamenruimte.nl. Maak Samen Ruimte is een initiatief van VNG, Stadswerk en CROW om slim kennis te delen over de inrichting van de 1,5-meter-samenleving. Zo willen wij gemeenten en andere overheden ondersteunen bij het bruikbaar én leefbaar houden van de openbare ruimte.

Natuurgebieden lopen over van bezoekers

Op diverse parkeerplaatsen bij natuurgebieden werd code rood afgegeven. Toegangswegen naar gebieden stonden vol waardoor de doorgang voor hulpdiensten in het geding kwam.

Het is logisch, het mooie weer trekt ons naar de natuur. Op dit moment een van de uitjes die kunnen in deze coronatijd. Maar het wordt steeds drukker, vooral op de parkeerplaatsen rondom de natuurgebieden. Steeds meer gemeenten roepen inwoners op om lopend of met de fiets te komen en de auto te mijden. We delen hieronder een aantal nieuwsberichten van het afgelopen weekend. Daarin ook communicatie voorbeelden van een aantal gemeenten.

Bekijk daarnaast eens de opgenomen maatregelen bij het Maatregelenvizier

Overzicht nieuws
Het Bos is vol; Brabant
Brabantse drukte II
Routes hulpdiensten in het geding door drukte in natuurgebieden; Gelderland
Code rood voor aantal Brabantse natuurgebieden
Files op toegangswegen natuurgebieden regio Haarlem
Sneeuw Limburg trekt veel bezoekers
Zeer drukke dag voor Zeeuwse natuur
Toegangswegen naar natuurgebieden afgesloten in gemeente Baarn

Druktemonitor Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei
Om drukte te vermijden en gebruik te maken van de rust en ruimte in de regio kun je op de kaart terugvinden waar het rustig is. Wanneer het druk is, zie je een rode kleur, oranje is een gemiddelde drukte en groen betekent dat het er rustig is.
Bekijk de druktemonitor

Drukte in de parken

Met de tweede lockdown in plaats neemt de drukte in de (stads)parken weer toe. Nu de sportscholen en winkels gesloten zijn trekken mensen naar de parken om te wandelen en/of sporten. Op dit moment is dat een van de weinige opties dit nog over is, maar dit biedt ook weer de nodige logistieke uitdagingen. Bijvoorbeeld drukte bij sporttoestellen en smalle paden waar het lastig is om afstand te houden. Een aantal steden houden daarom de drukte in de parken nu ook in de gaten. Lees hierover meer in de onderstaande artikelen.

Terugkijken: “Webinar Evaluatie Monitor Stedelijke Mobiliteit in de 1,5 meter-samenleving”

De anderhalvemetersamenleving heeft onmiskenbaar haar stempel gedrukt op stedelijke mobiliteit anno 2020. Op maaksamenruimte.nl bundelen we samen met VNG, CROW en de ministeries van BZK en IenW de meest effectieve maatregelen. In opdracht van het ministerie van IenW werd het effect van de getroffen mobiliteitsmaatregelen onderzocht. Hoe kunt u de daaruit geformuleerde lessen en aanbevelingen effectief toepassen? “Dit werd besprken door André de Wit en Erik Timmermans in het webinar ‘Evaluatie Monitor Stedelijke Mobiliteit in de 1,5 meter-samenleving’ op 15 december.

Klik hier om de webinar terug te kijken!

Opzet webinar
André de Wit, adviseur mobiliteit gemeente Rotterdam, gaat in zijn presentatie in op verschillende maatregelen die in de Rotterdamse buitenruimte getroffen zijn. Daarbij komt niet alleen de precieze werkwijze aan bod, maar ook de getrokken lessen en hoe hier in 2021 een vervolg aan gegeven wordt.

Erik Timmermans, onderzoeker bij Goudappel Coffeng, heeft in opdracht van I&W meegewerkt aan totstandkoming van de Monitor Stedelijke Mobiliteit. Hij zal vertellen hoe de monitor tot stand is gekomen, welke informatie belangrijk is om veranderingen in mobiliteit ten gevolge van Covid-19 waar te nemen en hoe die informatie verzameld wordt. Ook vertelt Erik hoe gemeenten in dit proces betrokken zijn en wat de gemeenschappelijke delers zijn in hun beleid.

Benieuwd naar de rapportage? Deze is hier te vinden.

WIJ Groningen organiseert toch activiteiten tijdens kerstvakantie voor meest kwetsbare kinderen

Een deel van de kerstactiviteiten van WIJ Groningen tijdens de kerstvakantie gaat door in aangepaste vorm. De jeugdwerkers hebben een alternatief bedacht voor de activiteiten die in het kader van ‘OpznGronings’ zouden worden georganiseerd. Daarvoor worden alleen de meest kwetsbare kinderen uit diverse wijken in de Stad uitgenodigd.

Lees meer over de ‘coronaproof’ activiteiten in Groningen.

Mogelijkheden om drukte van decemberinkopen te reguleren

Om de drukte door de inkoop van levensmiddelen in december te reguleren hebben gemeenten diverse mogelijkheden. Ze kunnen overwegen venstertijden voor supermarkten te verruimen. Ook zouden ze de openstelling van zelfbedieningsgroothandels met vers voedsel voor consumenten kunnen regelen.

De VNG biedt in dit artikel advies hierover aan en stelt ook een tweetal geactualiseerde model-gedoogbeslissingen aan.

Nieuw op Maak Samen Ruimte: Het MaatregelenVizier

De website www.maaksamenruimte.nl is dé verzamelplaats van alle door gemeenten genomen en toegepaste maatregelen in de openbare ruimte van de afgelopen maanden. Je kunt daar grasduinen voor ideeën en uitvoering. Op basis van de behoeften en ervaringen van bezoekers hebben we het zoeken naar maatregelen nog eenvoudiger gemaakt. Je wilt immers snel en eenvoudig een oplossing vinden voor jouw probleem en plaatselijke situatie.

Vanaf het moment dat de COVID-19 uitbraak uitgroeide tot een pandemie hebben we allemaal te maken met vele verschillende maatregelen in de openbare ruimte: plaatsgebonden maatregelen, seizoensgebonden maatregelen, doelgroep gebonden maatregelen enzovoorts. En helaas hebben we deze maatregelen nog steeds hard nodig. Inmiddels zitten we weer 5 weken in een ‘lockdown’. Vooral de binnensteden hadden de afgelopen weken te kampen met grote toestromen van winkelend publiek, recent tijdens ‘Black Friday’ en Sinterklaas en in de voorbereiding richting kerst en nieuwjaar.

De verzamelde publicaties op MaakSamenRuimte zijn nu zorgvuldig ontrafeld zodat de individuele maatregelen beter in beeld komen en vindbaar zijn. Als gebruiker van de MaatregelenVizier kan je zoeken op basis van doelgroepen (5), locaties c.q. bestemmingen (13) en op type maatregel (8). Het is ook mogelijk om op 1 of meerdere categorieën tegelijk te filteren.

De zoekresultaten worden overzichtelijk en gebruiksvriendelijk weergegeven. Om je te helpen wordt, waar mogelijk, ook de pagina / positie in het betreffende document getoond. Dit zodat je niet eerst het hele document hoeft te lezen of te scannen om de goede maatregelen te vinden. Het is nu dus nog eenvoudiger om gericht naar de verschillende maatregelen te zoeken en het kost nu ook veel minder moeite om ze daadwerkelijk te vinden in de stapel van verzamelde publicaties en documenten.

Ga naar het MaatregelenVizier

Druktemeter voor het centrum van Hilversum

Ondanks de aangescherpte maatregelen van 14 december, kan er hier en daar nog wat drukte verwacht worden rondom de supermarkten. In de komende dagen zal daar de drukt toenemen in verband met kerstinkopen. Voor het centrum van Hilversum is er een druktemeter ontwikkeld.

Bij het plannen van een bezoek aan het centrum van Hilversum kan de druktemeter helpen. De druktemeter laat zien waar in het centrum het druk is en waar rustiger. Er word geadviseerd om bij drukte om te lopen, zodat de bestemming veilig bereik wordt.

Bekijk hier de druktemeter van de gemeente Hilversum.

Maandrapportage november Monitor Stedelijke Mobiliteit

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben CROW en Goudappel Coffeng de rapportage ‘Monitor stedelijke mobiliteit; Mobiliteitsontwikkelingen & kwalitatieve evaluatie maatregelen 1,5 meter samenleving’ opgesteld.

Deze rapportage biedt inzicht in:

▪ Mobiliteitsontwikkelingen ten tijde van de coronacrisis: intensiteiten (auto, fiets, vracht), congestie (auto, vracht), ongevallen en OV-gebruik (trein).
▪ Ervaringen van gemeenten met de 1,5 meter samenleving.

Dit is de rapportage van november 2020, conclusies hebben betrekking op deze periode. De rapportage van oktober is HIER te vinden.

Kwalitatieve evaluatie
Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

▪ Welk type maatregelen zijn recentelijk uitgevoerd?
▪ Waar zijn deze maatregelen uitgevoerd?
▪ Op welke doelgroep zijn de maatregelen gericht?
▪ Hoe is de implementatie van de maatregelen verlopen?
▪ Wat zijn de effecten van de maatregelen?
▪ Verwachten gemeenten dat de corona-maatregelen in de toekomst effect hebben op de inrichting
van de openbare ruimte?

Bekijk hier de Monitor Stedelijke Mobiliteit van november

Black Friday en handhaving 1,5m afstand houden

Het was me het weekend wel, het weekend van Black Friday. Een koopjesdag overgekomen vanuit Amerika waarop winkels stunten met prijzen voor producten. Inmiddels ook in Nederland een begrip.

Al in de aanloop naar het black Friday weekend werd er gesproken om met een mogelijk plan te komen met extra maatregelen om chaos te voorkomen. Helaas is deze chaos niet op alle plekken voorkomen. Ondanks de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven waren er veel mensen op de been en hierdoor een enorme drukte in veel binnensteden. Meerdere gemeentes hebben de winkels (eerder) gesloten. Het leek wel of corona niet bestond.

Ontwikkelingen Nederland
Om een beeld te geven van wat er dit weekend heeft gespeeld zetten we het nieuws op een rijtje. Dit geeft inzicht en moet ons ook aan het denken zetten wat te doen om dit te voorkomen bij de start van de feestmaand december. Daarnaast deelt Fred Aalders de ervaringen/feiten en cijfers van de gemeente Nijmegen van het afgelopen weekend en neemt daarin enkele tips mee voor meer spreiding van het winkelend publiek.
heb jij zelf nog nieuws om te delen vanuit je eigen gemeente? Deel dit via info@maaksamenruimte.nl

-> Ervaringen Nijmegen in feiten en cijfers

Nieuws
Black Friday in Eindhoven; alsof corona niet bestond;
Gemeente Groningen sluit straat af om corona verspreiding te voorkomen;
Burgemeesters tot wanhoop gedreven door Black Friday;
Drukte Nijmegen viel mee (Check hier de feiten en cijfers);
Acties in Dordrecht en Apeldoorn ;
Utrecht; druk maar beheersbaar;
Uitstalling en parkeerverbod gemeente Utrecht;
Eenrichtingsverkeer in Zeist en geen glühwein in Utrecht.


>