Meer ruimte vrijmaken voor terrassen

ondernemen en coronavirus

De ‘reguliere’ plaatsing van terrassen neemt vaak veel voetgangersruimte in, waardoor het nodig kan zijn terrassen tijdelijk te verplaatsen of te verkleinen. Met creatieve oplossingen kan soms toch ruimte worden geboden aan terrassen. Ook het vergroten van bestaande terrassen op locaties met veel ruimte, zoals pleinen, kan ondernemers helpen. Aanvullende informatie over deze maatregel vindt u in onderstaande publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 64)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 17)

Circulaire vlonders plaatsen – Gemeente Rotterdam


Het buitencafé

Creëer meer ruimte voor de lokale horeca door stukken ongebruikte openbare ruimte tijdelijk in gebruik te stellen als terrasruimte. Het buitencafé wordt besproken in Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs.


Terrasvlonders

Terrasvlonders of parklets worden in verschillende steden ingezet om parkeerplaatsen tijdelijk te gebruiken als terras. Door de terrassen naar de straat te verplaatsen ontstaat er daarnaast meer ruimte op de stoep voor voetgangers. De publicatie Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs geeft toelichting op het inzetten van terrasvlonders.


Overige publicaties met betrekking tot het ruimte maken voor terrassen:

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

Ondernemen en coronavirus – Gemeente Nijmegen

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Richtlijnen voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied – Gemeente Meierijstad

Extra openbare zitgelegenheden plaatsen

Tijdelijke zitplekken kunnen helpen om de drukte te spreiden. Denk aan boomstronken die als tijdelijke bankjes kunnen fungeren of aan kunstprojecten. De zitplekken bieden ruimte voor een rustmoment in de openbare ruimte en stimuleren uitwisseling en interactie. In de publicaties Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 65) en Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs vindt u hierover meer uitleg.

Vaarverkeer reguleren

Op sommige locaties is de doorvaartruimte (te) smal. Op deze plekken kunnen knelpunten ontstaan ten aanzien van de 1,5 meter regel. Een goede doorstroming en voldoende ruimte voor vaarverkeer zijn essentieel om dat te voorkomen. Oplossingen kunnen worden gezocht in het werken met tijdsvakken voor passagiers- en pleziervaart, het voorschrijven van vaste vaarroutes, het maken van aanpassingen bij sluizen, het invoeren van een nachtelijk vaarverbod of het (tijdelijk) verbieden van specifieke type vaartuigen als bijvoorbeeld waterfietsen. Voor meer informatie kunt u onderstaande publicaties openen.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 48, 49, 52)


Transport en bouwlogistiek

Voor goederenvervoer, afval en bouwlogistiek zijn er naast de algemene gedragsregels in principe geen extra maatregelen noodzakelijk. Deze vaartuigen kennen normaal een bemanning van een schipper en doorgaans 1 of 2 bemanningsleden, die door de omvang van het vaartuig voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Op de wal dient er met een zichtbare strook te worden aangegeven dat er op de aangegeven locatie iets kan worden neergezet, opgehaald of dat er aangemeerd kan worden. Het tijdelijk anders gebruiken van parkeerplaatsen kan nodig zijn om voldoende ruimte te bieden voor laden en lossen op de kades. In Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 51) is meer informatie te vinden over de maatregelen voor de transport en bouwlogistiek.

>