Communiceren en in communicatiemateriaal voorzien

Heldere communicatie over afspraken en communicatie-uitingen gericht op gedragsverandering zijn noodzakelijk om het pakket aan maatregelen succesvol door te voeren. In aansluiting op brede communicatie op rijks- en gemeenteniveau kunnen ook middelen worden ingezet om gewenst gedrag bij lokale knelpunten te stimuleren. Opties daarbij zijn het gebruik van tekstkarren, billboards, borden, pijlen/lijnen/markeringen op de bestrating, stickers etc. In onderstaande publicaties vindt u meer informatie over deze maatregel.

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 8)

Toolkit ‘Verantwoord onderweg’ – Rijksoverheid

Toolkit ‘verantwoord naar school’ – Rijksoverheid

Corona impact voor fietsers en voetgangers – XTNT


Gedragsregels communiceren (fietsers op smalle fietspaden)

Op smalle fietspaden (<2,50 meter) kan een inhaalverbod worden gecommuniceerd om fietsers erop te attenderen dat het bij inhalen niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Op andere locaties, zoals bij kruispunten, kan het attenderen op afstand houden een goede maatregel zijn. Om deze maatregelen effectief te laten zijn moet dit worden gecombineerd met een brede communicatiecampagne gericht op gedragsbeïnvloeding. Een toelichting op deze maatregel wordt gegeven in de volgende publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 34)


Buitenspeelregels communiceren

De branchevereniging Spelen & Bewegen heeft een communicatiepakket voor gemeenten gepubliceerd met 8 spe(e)lregels voor samen spelen op speelplekken. Met het communicatiepakket kunnen deze spe(e)lregels eenvoudig worden gecommuniceerd. In de publicatie Spe(e)lregels voor speelplekken – branchevereniging Spelen en bewegen leest u meer over buitenspeelregels.


Overige publicaties met betrekking tot communicatie:

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 69)

Ervaringen van de communicatie afdeling – Gemeente Katwijk

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

Handreiking Crowdmanagement – VNG (p. 23)

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer – Ministerie van I&W (p. 8)

Checklist ‘Parkeren in de 1,5 meter samenleving’ – Spark

Bezoekersdrukte monitoren

Monitoring van de drukte is een belangrijke randvoorwaarde voor veel maatregelen. Bij profielaanpassingen en wijzigingen aan verkeerslichten is het nodig om de hoeveelheid autoverkeer te monitoren. Maatregelen die nu mogelijk zijn door de fors afgenomen hoeveel autoverkeer, zijn wellicht bij toenemende hoeveelheid autoverkeer niet meer mogelijk. Hierdoor bestaat de kans dat maatregelen moeten worden teruggedraaid of aangepast. Meer over het monitoren van de bezoekersdrukte kunt u lezen in onderstaande publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 68)

Drukte monitor – Gemeente Utrecht

Toegang doseren en controleren

Toegangscontrole en gedoseerde toegang tot plekken waar het te druk kan worden, draagt bij aan het controleren van bezoekersstromen. Deze maatregel vergt veel inzet van handhavers en er dient rekening te worden gehouden met wachtplekken voor opvangcapaciteit. Het doseren van de toegang als maatregel wordt besproken in de onderstaande publicaties.

Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

Verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer – Ministerie van I&W (p. 15)

Checklist ‘Parkeren in de 1,5 meter samenleving’ – Spark

Voorlopig protocol: Opstart voortgezet onderwijs – CNV Onderwijs, AoB,FvOv en VO-raad

Wachtrijen faciliteren

De 1,5 meter richtlijn zorgt ervoor dat er rijen ontstaan bij ondernemers. Deze wachtrijen blokkeren soms de trottoirs. Het faciliteren van wachtrijen is nodig om ondernemingen bereikbaar en functioneel te houden en tegelijkertijd een veilige ruimte voor de voetganger te garanderen. 

Het doel is dat wachtrijen zo weinig mogelijk de loopstroom hinderen en dus niet dwars over de straat uitwaaieren. Naast de 1,5 meter afstand tot personen in de loopstroom, moeten de wachtenden ook onderling 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Winkeliers en gemeenten kunnen samen bekijken hoe dit voor hen te realiseren is. Onderstaande publicaties lichten deze maatregel toe.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 62)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 16)


Markten

Laat bak-, ijs-, markt- en bloemenkramen op posities staan die de toeloop aankunnen en waar de wachtrij niet direct terugslaat op de straat. Maak ook afspraken met eigenaren van draaiorgels en andere straatartiesten over een standplek waar 1,5 meter afstand kan worden bewaard. Lees Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 63) en Handreiking Crowdmanagement – VNG (p. 22) voor meer informatie over wachtrijen bij markten.

Take-away verkoop faciliteren

Veel horeca biedt nu afhaal mogelijkheden aan. Het faciliteren van meer openbare zitgelegenheid maakt dit aantrekkelijker voor consumenten en biedt ruimte voor ontspanning. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om terrassen. Ook zonder consumptie kan men hier plaatsnemen. Deze maatregel biedt ook kansen om buiten meer ruimte te maken bij voorzieningen die normaal gesproken geen terras hebben. Onderstaande publicaties geven meer informatie over deze maatregel.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam

Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs


Meer ruimte voor mobiele verkoop

Sinds de invoering van de beperkende maatregelen hebben (horeca-)ondernemers zich creatief getoond. Restaurants die normaal gasten binnen ontvangen, gaan over op bezorgen of afhalen. Als de horeca langer beperkt openblijft, kunnen mobiele verkooppunten hierin ook een rol vervullen, omdat daarmee voorzieningen aangeboden kunnen worden op plekken waar juist open ruimte beschikbaar is. Lees in de publicatie Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 66) meer over extra ruimte voor mobiele verkoop.


Drive thru

Door het inrichten en gebruiken van een drive thru wordt fysiek contact beperkt. Daarnaast biedt het gemak voor zowel de klant als de ondernemer. Het inrichten van een drive thru wordt besproken in de publicatie Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs.

Meer ruimte vrijmaken voor terrassen

ondernemen en coronavirus

De ‘reguliere’ plaatsing van terrassen neemt vaak veel voetgangersruimte in, waardoor het nodig kan zijn terrassen tijdelijk te verplaatsen of te verkleinen. Met creatieve oplossingen kan soms toch ruimte worden geboden aan terrassen. Ook het vergroten van bestaande terrassen op locaties met veel ruimte, zoals pleinen, kan ondernemers helpen. Aanvullende informatie over deze maatregel vindt u in onderstaande publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 64)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 17)

Circulaire vlonders plaatsen – Gemeente Rotterdam


Het buitencafé

Creëer meer ruimte voor de lokale horeca door stukken ongebruikte openbare ruimte tijdelijk in gebruik te stellen als terrasruimte. Het buitencafé wordt besproken in Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs.


Terrasvlonders

Terrasvlonders of parklets worden in verschillende steden ingezet om parkeerplaatsen tijdelijk te gebruiken als terras. Door de terrassen naar de straat te verplaatsen ontstaat er daarnaast meer ruimte op de stoep voor voetgangers. De publicatie Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs geeft toelichting op het inzetten van terrasvlonders.


Overige publicaties met betrekking tot het ruimte maken voor terrassen:

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

Ondernemen en coronavirus – Gemeente Nijmegen

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Richtlijnen voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied – Gemeente Meierijstad

Extra openbare zitgelegenheden plaatsen

Tijdelijke zitplekken kunnen helpen om de drukte te spreiden. Denk aan boomstronken die als tijdelijke bankjes kunnen fungeren of aan kunstprojecten. De zitplekken bieden ruimte voor een rustmoment in de openbare ruimte en stimuleren uitwisseling en interactie. In de publicaties Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 65) en Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs vindt u hierover meer uitleg.

>