Presentatie Fred Aalders (Nijmegen): reactief beheer maatregelen in de 1,5 m openbare ruimte

Hoe om te gaan met de 1,5-metersamenleving in de openbare ruimte (16 juli 2020)

Elke gemeente heeft in een korte tijd over het vraagstuk moeten nadenken en elke gemeente heeft eigen oplossingen bedacht. Ook zijn verschillende maatregelen met ‘trial and error’ tot stand gekomen. Maar wat werkt? CROW Levende Stad laat verschillende invullingen van beleid zien.

Fred Aalders, strategisch adviseur data-gestuurd beheer bij gemeente Nijmegen, bespreekt hun reactieve beleid, op basis van live data.

Bekijk de online bijeenkomst hier terug.

Presentatie Martin Guit (Rotterdam): proactief beheer maatregelen in de 1,5 m openbare ruimte

Hoe om te gaan met de 1,5-metersamenleving in de openbare ruimte (16 juli 2020)

Elke gemeente heeft in een korte tijd over het vraagstuk moeten nadenken en elke gemeente heeft eigen oplossingen bedacht. Ook zijn verschillende maatregelen met ‘trial and error’ tot stand gekomen. Maar wat werkt? CROW Levende Stad laat verschillende invullingen van beleid zien.

Waar Nijmegen reactief omgaat met de gevolgen van corona in de openbare ruimte (zie presentatie Fred Aalders), werken ze vanuit andere gemeenten met een proactief beleid om mensen in goede banen te leiden. Martin Guit, strateeg mobiliteit bij gemeente Rotterdam, vertelt hier meer over. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

Bekijk de online bijeenkomst hier terug.

>