Fietspaden/-stroken verbreden

FIeters in Nederland

Bij fietsstroken die naast een rijbaan liggen, is er vaak voldoende ruimte voor fietsers om via de rijbaan in te halen. Vanwege de 1,5 meter regel zouden fietser meer gebruik kunnen gaan maken van de rijbaan. In dit geval kan het wenselijk zijn de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen naar maximaal 30 km/uur. In aanvulling daarop kan het raadzaam zijn de automobilisten te attenderen op het toegenomen aantal fietsers dat gebruik maakt van de rijbaan. Daarnaast is een optie om (indien mogelijk) de fietsstrook tijdelijk te verbreden, zodat er op een veilige manier afstand gehouden kan worden. De maatregel wordt toegelicht in de volgende publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 29)

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Consequenties 1,5 m samenleving voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden – CROW

Corona impact voor fietsers en voetgangers – XTNT

Opstelstroken fietsers en voetgangers verruimen

FIeters in Nederland

Door de 1,5 meter regel zijn de huidige opstelstroken voor fietsers en voetgangers veelal te klein. Minimaal het dubbele aantal vierkante meters is nodig voor fietsers om zich met voldoende afstand tot andere fietsers op te stellen. De opstelruimtes kunnen worden verruimd door een naastgelegen rijstrook aan het autoverkeer te onttrekken. Voor voetgangers bestaat vaak de optie om het naastgelegen fietspad aan hen ter beschikking te stellen en de fietsers te verplaatsen naar de rijbaan.

Het verruimen van de opstelruimte kan ook worden gerealiseerd door de vluchtheuvel te betrekken bij de opstelruimte. Om deze te betrekken zijn vaak grote infrastructurele aanpassingen noodzakelijk. Een eenvoudigere maatregel is de te houden afstand aangeven door middel van markering. In onderstaande publicaties leest u meer over het verruimen van opstelstroken voor fietsers en voetgangers.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 33)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 20)

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs

Verkeerslichten aanpassen of uitschakelen

Kruispunten zijn wachtruimtes binnen de openbare ruimte. Lange wachttijden bij verkeerslichten zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers voor een langere tijd dicht op elkaar staan. Door de regeling van verkeerslichten aan te passen of zelfs helemaal uit te schakelen kan dit mogelijk worden beperkt. De volgende publicaties lichten de maatregel toe of bespreken de verschillende mogelijkheden.

Vijf tips voor slimmere afstelling verkeerslichten – Marcel Kant

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 22,23,31 & 32)

Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 21)

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

>