Fietspaden/-stroken verbreden

FIeters in Nederland

Bij fietsstroken die naast een rijbaan liggen, is er vaak voldoende ruimte voor fietsers om via de rijbaan in te halen. Vanwege de 1,5 meter regel zouden fietser meer gebruik kunnen gaan maken van de rijbaan. In dit geval kan het wenselijk zijn de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen naar maximaal 30 km/uur. In aanvulling daarop kan het raadzaam zijn de automobilisten te attenderen op het toegenomen aantal fietsers dat gebruik maakt van de rijbaan. Daarnaast is een optie om (indien mogelijk) de fietsstrook tijdelijk te verbreden, zodat er op een veilige manier afstand gehouden kan worden. De maatregel wordt toegelicht in de volgende publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 29)

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Consequenties 1,5 m samenleving voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden – CROW

Corona impact voor fietsers en voetgangers – XTNT

Autoroutes herzien

Door alle mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden, zoals het verplaatsen van fietsers en voetgangers naar de rijbaan, kan het voorkomen dat er tijdelijk nieuwe vitale autoroutes nodig zijn. Deze routes hebben als doel om de bereikbaarheid van de stad te garanderen en het verkeer op de meest geschikte wegen te concentreren. Op de routes die buiten deze belangrijke routes vallen kan aan maatregelen voor een tijdelijke herverdeling van de openbare ruimte gedacht worden. Deze maatregel heeft dus samenhang met de wens voor andere maatregelen. De Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 43/44) en Consequenties 1,5 m samenleving voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden – CROW geven uitleg over deze maatregel. Onderstaande maatregelen houden verband met deze maatregel.

>