Maximumsnelheid autoverkeer aanpassen

Coronaprotocol voor brede mobiliteitssector

Een maximumsnelheid van 30 km/uur in de stad maakt het makkelijker om fietsers en gemotoriseerd verkeer te mengen. Fietsers kunnen bij deze snelheid gebruik maken van de rijbaan, waardoor er meer ruimte ontstaat voor voetgangers. Meer informatie over deze maatregel vindt u in onderstaande publicaties.

Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

Take-away verkoop faciliteren

Veel horeca biedt nu afhaal mogelijkheden aan. Het faciliteren van meer openbare zitgelegenheid maakt dit aantrekkelijker voor consumenten en biedt ruimte voor ontspanning. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om terrassen. Ook zonder consumptie kan men hier plaatsnemen. Deze maatregel biedt ook kansen om buiten meer ruimte te maken bij voorzieningen die normaal gesproken geen terras hebben. Onderstaande publicaties geven meer informatie over deze maatregel.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam

Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs


Meer ruimte voor mobiele verkoop

Sinds de invoering van de beperkende maatregelen hebben (horeca-)ondernemers zich creatief getoond. Restaurants die normaal gasten binnen ontvangen, gaan over op bezorgen of afhalen. Als de horeca langer beperkt openblijft, kunnen mobiele verkooppunten hierin ook een rol vervullen, omdat daarmee voorzieningen aangeboden kunnen worden op plekken waar juist open ruimte beschikbaar is. Lees in de publicatie Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 66) meer over extra ruimte voor mobiele verkoop.


Drive thru

Door het inrichten en gebruiken van een drive thru wordt fysiek contact beperkt. Daarnaast biedt het gemak voor zowel de klant als de ondernemer. Het inrichten van een drive thru wordt besproken in de publicatie Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs.

Meer ruimte vrijmaken voor terrassen

ondernemen en coronavirus

De ‘reguliere’ plaatsing van terrassen neemt vaak veel voetgangersruimte in, waardoor het nodig kan zijn terrassen tijdelijk te verplaatsen of te verkleinen. Met creatieve oplossingen kan soms toch ruimte worden geboden aan terrassen. Ook het vergroten van bestaande terrassen op locaties met veel ruimte, zoals pleinen, kan ondernemers helpen. Aanvullende informatie over deze maatregel vindt u in onderstaande publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 64)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 17)

Circulaire vlonders plaatsen – Gemeente Rotterdam


Het buitencafé

Creëer meer ruimte voor de lokale horeca door stukken ongebruikte openbare ruimte tijdelijk in gebruik te stellen als terrasruimte. Het buitencafé wordt besproken in Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs.


Terrasvlonders

Terrasvlonders of parklets worden in verschillende steden ingezet om parkeerplaatsen tijdelijk te gebruiken als terras. Door de terrassen naar de straat te verplaatsen ontstaat er daarnaast meer ruimte op de stoep voor voetgangers. De publicatie Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs geeft toelichting op het inzetten van terrasvlonders.


Overige publicaties met betrekking tot het ruimte maken voor terrassen:

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

Ondernemen en coronavirus – Gemeente Nijmegen

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Richtlijnen voor uitbreiding terrassen horeca in openbaar gebied – Gemeente Meierijstad

Extra openbare zitgelegenheden plaatsen

Tijdelijke zitplekken kunnen helpen om de drukte te spreiden. Denk aan boomstronken die als tijdelijke bankjes kunnen fungeren of aan kunstprojecten. De zitplekken bieden ruimte voor een rustmoment in de openbare ruimte en stimuleren uitwisseling en interactie. In de publicaties Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 65) en Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs vindt u hierover meer uitleg.

Fietspaden/-stroken verbreden

FIeters in Nederland

Bij fietsstroken die naast een rijbaan liggen, is er vaak voldoende ruimte voor fietsers om via de rijbaan in te halen. Vanwege de 1,5 meter regel zouden fietser meer gebruik kunnen gaan maken van de rijbaan. In dit geval kan het wenselijk zijn de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen naar maximaal 30 km/uur. In aanvulling daarop kan het raadzaam zijn de automobilisten te attenderen op het toegenomen aantal fietsers dat gebruik maakt van de rijbaan. Daarnaast is een optie om (indien mogelijk) de fietsstrook tijdelijk te verbreden, zodat er op een veilige manier afstand gehouden kan worden. De maatregel wordt toegelicht in de volgende publicaties.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 29)

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Consequenties 1,5 m samenleving voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden – CROW

Corona impact voor fietsers en voetgangers – XTNT

Wachtgebieden omgeving OV-haltes inrichten

Veel haltes zijn niet voldoende ruim opgezet om wachtende reizigers conform de 1,5 meter richtlijn op te stellen. Om te waarborgen dat reizigers afstand van elkaar kunnen houden, kan een deel van de naastgelegen openbare ruimte worden ingezet als wachtgebied. Het wachtgebied wordt met visuele middelen afgebakend van de rest van de openbare ruimte. In onderstaande publicaties vindt u meer uitleg over deze maatregel.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 38, 39)

Handreiking signing & routing, – DOVA (p. 1)


Aanpassingen rond veerponten

De reguliere aanlandingen bij ponten bieden niet voldoende ruimte om wachtende passagiers conform de 1,5 meter richtlijn op te laten stellen. Om dit wel mogelijk te maken, kan een deel van de naastgelegen openbare ruimte als wachtruimte worden ingezet. Dit vraagt om aanpassingen in de openbare ruimte. Lees de Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 50) voor toelichting op de aanpassingen rond veerponten.

Vaarverkeer reguleren

Op sommige locaties is de doorvaartruimte (te) smal. Op deze plekken kunnen knelpunten ontstaan ten aanzien van de 1,5 meter regel. Een goede doorstroming en voldoende ruimte voor vaarverkeer zijn essentieel om dat te voorkomen. Oplossingen kunnen worden gezocht in het werken met tijdsvakken voor passagiers- en pleziervaart, het voorschrijven van vaste vaarroutes, het maken van aanpassingen bij sluizen, het invoeren van een nachtelijk vaarverbod of het (tijdelijk) verbieden van specifieke type vaartuigen als bijvoorbeeld waterfietsen. Voor meer informatie kunt u onderstaande publicaties openen.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 48, 49, 52)


Transport en bouwlogistiek

Voor goederenvervoer, afval en bouwlogistiek zijn er naast de algemene gedragsregels in principe geen extra maatregelen noodzakelijk. Deze vaartuigen kennen normaal een bemanning van een schipper en doorgaans 1 of 2 bemanningsleden, die door de omvang van het vaartuig voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Op de wal dient er met een zichtbare strook te worden aangegeven dat er op de aangegeven locatie iets kan worden neergezet, opgehaald of dat er aangemeerd kan worden. Het tijdelijk anders gebruiken van parkeerplaatsen kan nodig zijn om voldoende ruimte te bieden voor laden en lossen op de kades. In Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 51) is meer informatie te vinden over de maatregelen voor de transport en bouwlogistiek.

Autoroutes herzien

Door alle mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden, zoals het verplaatsen van fietsers en voetgangers naar de rijbaan, kan het voorkomen dat er tijdelijk nieuwe vitale autoroutes nodig zijn. Deze routes hebben als doel om de bereikbaarheid van de stad te garanderen en het verkeer op de meest geschikte wegen te concentreren. Op de routes die buiten deze belangrijke routes vallen kan aan maatregelen voor een tijdelijke herverdeling van de openbare ruimte gedacht worden. Deze maatregel heeft dus samenhang met de wens voor andere maatregelen. De Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 43/44) en Consequenties 1,5 m samenleving voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden – CROW geven uitleg over deze maatregel. Onderstaande maatregelen houden verband met deze maatregel.

Opstelstroken fietsers en voetgangers verruimen

FIeters in Nederland

Door de 1,5 meter regel zijn de huidige opstelstroken voor fietsers en voetgangers veelal te klein. Minimaal het dubbele aantal vierkante meters is nodig voor fietsers om zich met voldoende afstand tot andere fietsers op te stellen. De opstelruimtes kunnen worden verruimd door een naastgelegen rijstrook aan het autoverkeer te onttrekken. Voor voetgangers bestaat vaak de optie om het naastgelegen fietspad aan hen ter beschikking te stellen en de fietsers te verplaatsen naar de rijbaan.

Het verruimen van de opstelruimte kan ook worden gerealiseerd door de vluchtheuvel te betrekken bij de opstelruimte. Om deze te betrekken zijn vaak grote infrastructurele aanpassingen noodzakelijk. Een eenvoudigere maatregel is de te houden afstand aangeven door middel van markering. In onderstaande publicaties leest u meer over het verruimen van opstelstroken voor fietsers en voetgangers.

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 33)

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 20)

Toolbox duurzame mobiliteit – Vlaamse Overheid

Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs

Verkeerslichten aanpassen of uitschakelen

Kruispunten zijn wachtruimtes binnen de openbare ruimte. Lange wachttijden bij verkeerslichten zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers voor een langere tijd dicht op elkaar staan. Door de regeling van verkeerslichten aan te passen of zelfs helemaal uit te schakelen kan dit mogelijk worden beperkt. De volgende publicaties lichten de maatregel toe of bespreken de verschillende mogelijkheden.

Vijf tips voor slimmere afstelling verkeerslichten – Marcel Kant

Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte – Gemeente Amsterdam (p. 22,23,31 & 32)

Coronamaatregelen in de openbare ruimte – College van Rijksadviseurs

Maatregelen voor de stedelijke mobiliteit in de 1,5 meter samenleving – CROW-Fietsberaad, Tour de Force, Platform lopen en GMNI (p. 21)

Gemeentelijke monitor: Maatregelen Covid-19 & Mobiliteit – Ministerie van I&W

>