Drukte in de parken

Met de tweede lockdown in plaats neemt de drukte in de (stads)parken weer toe. Nu de sportscholen en winkels gesloten zijn trekken mensen naar de parken om te wandelen en/of sporten. Op dit moment is dat een van de weinige opties dit nog over is, maar dit biedt ook weer de nodige logistieke uitdagingen. Bijvoorbeeld drukte bij sporttoestellen en smalle paden waar het lastig is om afstand te houden. Een aantal steden houden daarom de drukte in de parken nu ook in de gaten. Lees hierover meer in de onderstaande artikelen.

Terugkijken: “Webinar Evaluatie Monitor Stedelijke Mobiliteit in de 1,5 meter-samenleving”

De anderhalvemetersamenleving heeft onmiskenbaar haar stempel gedrukt op stedelijke mobiliteit anno 2020. Op maaksamenruimte.nl bundelen we samen met VNG, CROW en de ministeries van BZK en IenW de meest effectieve maatregelen. In opdracht van het ministerie van IenW werd het effect van de getroffen mobiliteitsmaatregelen onderzocht. Hoe kunt u de daaruit geformuleerde lessen en aanbevelingen effectief toepassen? “Dit werd besprken door André de Wit en Erik Timmermans in het webinar ‘Evaluatie Monitor Stedelijke Mobiliteit in de 1,5 meter-samenleving’ op 15 december.

Klik hier om de webinar terug te kijken!

Opzet webinar
André de Wit, adviseur mobiliteit gemeente Rotterdam, gaat in zijn presentatie in op verschillende maatregelen die in de Rotterdamse buitenruimte getroffen zijn. Daarbij komt niet alleen de precieze werkwijze aan bod, maar ook de getrokken lessen en hoe hier in 2021 een vervolg aan gegeven wordt.

Erik Timmermans, onderzoeker bij Goudappel Coffeng, heeft in opdracht van I&W meegewerkt aan totstandkoming van de Monitor Stedelijke Mobiliteit. Hij zal vertellen hoe de monitor tot stand is gekomen, welke informatie belangrijk is om veranderingen in mobiliteit ten gevolge van Covid-19 waar te nemen en hoe die informatie verzameld wordt. Ook vertelt Erik hoe gemeenten in dit proces betrokken zijn en wat de gemeenschappelijke delers zijn in hun beleid.

Benieuwd naar de rapportage? Deze is hier te vinden.

WIJ Groningen organiseert toch activiteiten tijdens kerstvakantie voor meest kwetsbare kinderen

Een deel van de kerstactiviteiten van WIJ Groningen tijdens de kerstvakantie gaat door in aangepaste vorm. De jeugdwerkers hebben een alternatief bedacht voor de activiteiten die in het kader van ‘OpznGronings’ zouden worden georganiseerd. Daarvoor worden alleen de meest kwetsbare kinderen uit diverse wijken in de Stad uitgenodigd.

Lees meer over de ‘coronaproof’ activiteiten in Groningen.

Mogelijkheden om drukte van decemberinkopen te reguleren

Om de drukte door de inkoop van levensmiddelen in december te reguleren hebben gemeenten diverse mogelijkheden. Ze kunnen overwegen venstertijden voor supermarkten te verruimen. Ook zouden ze de openstelling van zelfbedieningsgroothandels met vers voedsel voor consumenten kunnen regelen.

De VNG biedt in dit artikel advies hierover aan en stelt ook een tweetal geactualiseerde model-gedoogbeslissingen aan.

Druktemeter voor het centrum van Hilversum

Ondanks de aangescherpte maatregelen van 14 december, kan er hier en daar nog wat drukte verwacht worden rondom de supermarkten. In de komende dagen zal daar de drukt toenemen in verband met kerstinkopen. Voor het centrum van Hilversum is er een druktemeter ontwikkeld.

Bij het plannen van een bezoek aan het centrum van Hilversum kan de druktemeter helpen. De druktemeter laat zien waar in het centrum het druk is en waar rustiger. Er word geadviseerd om bij drukte om te lopen, zodat de bestemming veilig bereik wordt.

Bekijk hier de druktemeter van de gemeente Hilversum.

Maandrapportage november Monitor Stedelijke Mobiliteit

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben CROW en Goudappel Coffeng de rapportage ‘Monitor stedelijke mobiliteit; Mobiliteitsontwikkelingen & kwalitatieve evaluatie maatregelen 1,5 meter samenleving’ opgesteld.

Deze rapportage biedt inzicht in:

▪ Mobiliteitsontwikkelingen ten tijde van de coronacrisis: intensiteiten (auto, fiets, vracht), congestie (auto, vracht), ongevallen en OV-gebruik (trein).
▪ Ervaringen van gemeenten met de 1,5 meter samenleving.

Dit is de rapportage van november 2020, conclusies hebben betrekking op deze periode. De rapportage van oktober is HIER te vinden.

Kwalitatieve evaluatie
Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

▪ Welk type maatregelen zijn recentelijk uitgevoerd?
▪ Waar zijn deze maatregelen uitgevoerd?
▪ Op welke doelgroep zijn de maatregelen gericht?
▪ Hoe is de implementatie van de maatregelen verlopen?
▪ Wat zijn de effecten van de maatregelen?
▪ Verwachten gemeenten dat de corona-maatregelen in de toekomst effect hebben op de inrichting
van de openbare ruimte?

Bekijk hier de Monitor Stedelijke Mobiliteit van november

Rapportage Monitor stedelijke mobiliteit gereed

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben CROW en Goudappel Coffeng de rapportage ‘Monitor stedelijke mobiliteit; Mobiliteitsontwikkelingen & kwalitatieve evaluatie maatregelen 1,5 meter samenleving’ opgesteld.

Deze rapportage biedt inzicht in:

▪ Mobiliteitsontwikkelingen ten tijde van de coronacrisis: intensiteiten (auto, fiets, vracht), congestie (auto, vracht), ongevallen en OV-gebruik (trein).
▪ Ervaringen van gemeenten met de 1,5 meter samenleving.

Dit is de rapportage t/m oktober 2020, conclusies hebben betrekking op deze periode.

Kwalitatieve evaluatie
Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

▪ Welk type maatregelen zijn recentelijk uitgevoerd?
▪ Waar zijn deze maatregelen uitgevoerd?
▪ Op welke doelgroep zijn de maatregelen gericht?
▪ Hoe is de implementatie van de maatregelen verlopen?
▪ Wat zijn de effecten van de maatregelen?
▪ Verwachten gemeenten dat de corona-maatregelen in de toekomst effect hebben op de inrichting
van de openbare ruimte?

Download hier de Monitor Stedelijke Mobiliteit

Druktemeters om openbare ruimte coronaproef te houden

Met behulp van druktemeters informeren gemeenten en provincies hun bewoners en bezoekers over de actuele drukte op populaire plekken. Vanwege corona komt de vraag op hoe een teveel aan bezoekers uit hoofdstraten kan worden geweerd. De ene na de andere gemeente ontwikkelt met behulp van private partijen een druktemeter voor het publiek. Daarbij is er vooral aandacht voor de manier waarop de privacy is geborgd, schrijft Binnenlands Bestuur.

‘Het is het enige waar journalisten naar vragen,’ verzucht Adriaan van der Giessen, projectleider van SpotRotterdam, de druktemeter van Rotterdam. Sinds augustus is SpotRotterdam live in een testversie op app.spotrotterdam.nl. Met behulp van kleuren op een kaart geeft deze druktemeter aan waar het drukker of juist rustiger is dan normaal is. Die informatie is gebaseerd op locatiedata van bijna een miljoen Nederlandse smart­phonebezitters. Bij het installeren van een aantal bekende nieuws-, weer- en verkeersapps wordt gebruikers toestemming gevraagd om locatiegegevens te gebruiken voor ‘marketing- en analytische doeleinden’.

De belangstelling van gemeenten voor druktemeters is onverminderd groot, merken ze bij ontwikkelaar Intemo. Na Nijmegen worden de gemeenten Eersel en Utrecht voorzien van hun sensoren, en ze zijn in gesprek met Eindhoven en Amersfoort. Utrecht zet het systeem in om samen met Utrecht Science Park een deel van de campus te monitoren en coronaproof te maken. De gemeente wil onder meer bepalen waar fysieke scheidingen nodig zijn om looproutes af te bakenen, waar obstakels juist moeten worden weggehaald omdat ze voor filevorming op het trottoir zorgen.

Lees het volledige artikel op de website van Binnenlands bestuur.

Op weg naar aardgasvrij in coronatijd

Samen met gemeenten is adviesbureau Over Morgen druk bezig met het opstellen van transitievisies warmte. Bewonersparticipatie is daarbij erg belangrijk, maar Corona was een spelbreker. Over Morgen heeft er iets op gevonden.

Door corona mag Over Morgen geen fysieke informatieavonden organiseren. Gelukkig is er digitaal wel veel mogelijk en went dit voor alle betrokkenen. Adviseurs Mark Valkering en Rosa Goossens kijken terug op een geslaagde bewonersavond. Die kon namelijk wel online doorgaan. Net als alle andere bijeenkomsten voor de Transitievisie Warmte van Medemblik.

Lees hier over hun ervaringen.

Gemeente steekt alle Utrechters een hart onder de riem

De gemeente Utrecht stuurt vandaag een ansichtkaart naar alle ruim 180.000 huishoudens in de stad. Met de kaart wil de gemeente iedere Utrechter een hart onder de riem steken.

De kaart is een variant op een iconische poster van Dick Bruna uit 1986, waar toen de tekst “Utrecht stad naar mijn hart op stond”. Deze nieuwe coronavariant verscheen tijdens de eerste golf in april achter veel Utrechtse ramen.

De gemeente stuurt nu de boodschap “Utrecht, zorg goed voor elkaar” met het idee dat inwoners de ansichtkaart ook weer naar anderen kunnen sturen.

Lees meer over deze actie in Utrecht.

Campagnes tegen corona: ‘Zo doe je dat’

Op de dag dat de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd, startte de gemeente Den Haag met een campagne tegen corona. Bekende en onbekende inwoners laten zien op welke manier coronaregels moeten worden nageleefd onder het mom van: zo doe ik dat. Meerdere gemeenten zetten rolmodellen in op social media en reclamezuilen om vooral jongeren zich aan de regels te laten houden.

De tijdelijke aanscherping van coronamaatregelen gaat vanavond in. Vanaf 19 november gaan we vooralsnog terug naar de gedeeltelijke lockdown. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Vast staat in ieder geval dat we voorlopig te maken hebben met coronamaatregelen en dat het, vooral voor jongeren, steeds lastiger wordt om vol te houden.

In de Haagse campagne, met passende en herkenbare boodschappen voor verschillende groepen en gemeenschappen, plekken en situaties, wordt aandacht gegeven aan goede voorbeelden en initiatieven. De campagne maakt gebruik van ‘maatschappelijke en lokale boegbeelden’, zoals burgemeester Jan van Zanen, jongerenwerker Umit Colgecen en sociaal ondernemer Petra Brekelmans.

De komende weken zijn de boegbeelden te zien in reclamezuilen, op lantaarnpalen en schermen in de stad. Tegelijkertijd verspreidt de gemeente posters, video’s en verhalen in het netwerk in de wijken. Zo’n 250 rolmodellen delen de verschillende campagne-uitingen met hun achterban.

Lees meer over de campagne in Den Haag.

Ondanks coronacrisis geslaagde proef met Utrechtse deelfietsen

De gemeente Utrecht ziet mogelijkheden om het aantal deelfietsen in de stad verder uit te breiden. Dat blijkt uit een anderhalf jaar durende proef met de deelfietsen van het bedrijf Donkey Republic. De aanbieder zag het gebruik van de fietsen door de coronacrisis dalen, maar zowel de gemeente als Donkey Republic zelf ziet potentie om de deelfiets in Utrecht door te laten groeien. Op termijn moet de deelfiets een duurzaam alternatief voor de auto worden.

Donkey Republic heeft ongeveer 475 deelfietsen in Utrecht staan. Het bedrijf zag vanaf het begin van de proef, zo’n anderhalf jaar geleden, tot afgelopen maart het gebruik van de fietsen stijgen, maar de coronacrisis gooide ook voor de deelfietsen roet in het eten. De vraag naar de fietsen zakte in en Donkey Republic besloot het plan om het aantal deelfietsen uit te breiden naar 1.000 voorlopig uit te stellen.

Tijdens de proefperiode van Living Lab, zoals de proef heet, zijn zes onderzoeken gedaan om inzicht te krijgen in de gebruikscijfers en –redenen van de deelfietsen. Daaruit kwam naar voren dat 90 procent van de mensen de fiets gebruikt voor vrije tijd, zoals ontspanning en bezoek aan familie en vrienden. 50 procent van de ondervraagden stapt ook op een deelfiets voor woon-werkverkeer en onderwijs. Vooral het aantal ritten naar het Utrecht Science Park was volgens de gemeente hoog.

Lees hier het hele artikel van DUIC.

>